OKNS Odpowiedzialność dyscyplinarna w szkole wyższej

 

Szanowni Państwo,

zapraszamy do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej pt. Odpowiedzialność dyscyplinarna w szkole wyższej, która odbędzie się w Toruniu w dniach 16-18 października 2023 r.

Zaproszenie do pobrania

W ostatnim czasie miały miejsce kolejne edycje naszych cyklicznych przedsięwzięć, m.in. konferencje pt. "Obsługa prawna uczelni" oraz "Akademickie prawo zatrudnienia". Program każdej z nich obejmował również wybrane problemy związane z odpowiedzialnością dyscyplinarną. Życzliwe przyjęcie tych projektów, a także napływające zapytania sprawiły, że podjęliśmy się zorganizowania konferencji naukowo-szkoleniowej poświęconej odpowiedzialności dyscyplinarnej w szkole wyższej.

Z oczywistych względów zaproszenie adresujemy do P.T. Osób odpowiedzialnych za sprawy dyscyplinarne, w szczególności do rzeczników dyscyplinarnych, przewodniczących i członków komisji dyscyplinarnych, a także radców prawnych oraz pracowników szkół wyższych odpowiedzialnych za obsługę organów dyscyplinarnych. 

Program koncentruje się wokół prawnych aspektów postępowań dyscyplinarnych. W ramach każdego z bloków tematycznych przewidziano czas na pytania i dyskusję. Celem konferencji jest wszakże wymiana poglądów i doświadczeń.

W roli prelegentów wystąpią eksperci łączący teorię z praktyką, co stanowi impuls do debaty. Planowana data spotkania pozwala na przyjęcie, że obrady będą świetną okazją do rozwiązywania problemów wspólnie w gronie praktyków. Stacjonarna formuła wydarzenia stanowi dodatkową okazję do integracji środowiska.

Dbając o komfort P.T. Uczestników, wprowadzono limit miejsc – decyduje kolejność zgłoszeń. 

Do zobaczenia w Toruniu!
mgr Jacek Pakuła