Kurs pt. Pomoc materialna dla studentów - 22-25.01.2024

Data: 22-25 stycznia r., w godz. 9.00-12.15.
Opłata: 800,00 - łącznie za 4 dni szkoleniowe (Vat zw.; dotyczy również uczelni niepublicznych).
Adresaci: Osoby rozpoczynające pracę ze stypendiami i zapomogami, chcące uporządkować przepisy i zaktualizować wiedzę.
Wykładowca: mgr Jacek Pakuła - prawnik, pomysłodawca Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej pt. Pomoc materialna dla studentów i doktorantów.

Program

M.in.:
I dzień
»uczelniany fundusz stypendialny
»źródła prawa w zakresie pomocy materialnej dla studentów
»regulamin świadczeń dla studentów jako podstawowy akt normujący pomoc materialną w szkole wyższej
»autonomia szkolnictwa wyższego a pomoc materialna
»organy przyznające stypendia i zapomogi
»status studenta a dostęp do pomocy materialnej
»wsparcie dla studentów zagranicznych
»przesłanki pozytywne i negatywne pomocy materialnej
II dzień – stypendium socjalne i w zwiększonej wysokości:
»trudna sytuacja materialna
»szczególnie uzasadnione przypadku
»pojęcie rodziny studenta
»zasady obliczania dochodu
»dochody pomijane
»samodzielność finansowa studenta
»obowiązek przedstawianie zaświadczenia o korzystaniu z pomocy społecznej
III dzień
»stypendium rektora
»stypendium dla osób niepełnosprawnych
»zapomoga
IV dzień
»zasady postępowania administracyjnego w przedmiocie przyznania pomocy materialnej
»przesłanki przyznania stypendium socjalnego i stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości
»przebieg postępowania z uwzględnieniem wezwania do uzupełnienia braków formalnych i złożenia wyjaśnień

Rejestracja

Pan Pani


Proszę czekać...
Rejestracja w toku