Stypendium rektora dla studentów - przesłanki, postępowanie i uzasadnianie decyzji - 16 V 2024

Data: 16 maja 2024 r. (czwartek), w godz. 9.00-12.15.
Opłata: 350,00 (Vat zw.; dotyczy również uczelni niepublicznych).
Adresaci: P.T. Osoby odpowiedzialne za system pomocy materialnej dla studentów i doktorantów.
Wykładowca: mgr Jacek Pakuła - prawnik, pomysłodawca Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej pt. Pomoc materialna dla studentów i doktorantów.

Program

M.in.:
»cel i zadania stypendium rektora
»konkursowy charakter a termin do złożenia wniosku o stypendium rektora
»słuszność prawa a nadużycie uprawnienia do stypendium rektora
»warunki ustawowe stypendium rektora
»kryteria regulaminowe
»definiowanie pojęć: „wyróżniające wyniki w nauce”, „osiągnięcia naukowe”, „osiągnięcia artystyczne”, „osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym”
»stypendium dla studentów I roku
»uzasadnienie decyzji w przedmiocie (odmowy) przyznania stypendium rektora

Rejestracja

Pan Pani


Proszę czekać...
Rejestracja w toku