Nowela PSWiN opublikowana!

Banner_nowela
Close

W dniu 31 stycznia 2023 roku w Dzienniku Ustaw opublikowano ustawę z dnia 13 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r., poz. 212). 

Przede wszystkim ustawa zawiera zmiany, zgodnie z tytułem, odnoszące się do przepisów ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. 

W zakresie ustawy o NAWA m.in. dodano możliwośc powołania przez dyrektora ekspertów zewnętrznych. Dodano również przepisy o charakterze przejściowym oraz nowelizujące ustawę z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. 

[aktualizacja]