Wykładowcy

V Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa
Dyrektorów i Kadry Kierowniczej Szkół Doktorskich

Toruń, 26-26 czerwca 2024 r.

kadra wykładowa

Mgr Iwona Kucharska - magister Informatyki i ekonometrii. Dodatkowo ukończyła studia podyplomowe z zakresu Inżynierii Procesów Biznesowych. Business Intelligence na Politechnice Warszawskiej. Od 11 lat pracuje w Ośrodku Przetwarzania Informacji - Państwowym Instytucie Badawczym, początkowo jako tester aplikacji, a od 9 lat jako projektant i analityk biznesowy. Zaangażowana w prace nad budową i rozwojem systemu POL-on w obszarach związanych z osobami ubiegającymi się o stopień doktora, szkołami doktorskimi, postępowaniami awansowymi oraz sprawozdawczością. Odpowiada za realizację systemu do ewaluacji szkół doktorskich SED-ok. Interesuje się możliwościami wykorzystania rozwiązań AI w projektowanych systemach.

Mgr Jacek Pakuła - prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, związany z Instytutem Prawa Szkolnictwa Wyższego i Nauki. Autor artykułów prasowych (Dziennik Gazeta Prawna, Rzeczpospolita, Forum Akademickie) i publikacji naukowo-szkoleniowych z zakresu prawa akademickiego ze szczególnym uwzględnieniem pomocy materialnej dla studentów; w latach 2013-2016 pełnomocnik Dziekana WPiA UMK ds. Kontaktów z Interesariuszami, współtwórca Forum Pracodawców Wydziału Prawa i Administracji UMK. 

Dr hab. Piotr Stec, prof. UO - Dyrektor Instytutu Nauk Prawnych Uniwersytetu Opolskiego, w latach 2011-2019 dziekan WPiA UO, w latach 2017-2019 członek kolegium Najwyższej Izby Kontroli, radca prawny. Zainteresowania badawcze obejmują problematykę na styku prawa publicznego i prywatnego, w szczególności prawo dziedzictwa kulturowego oraz prawo szkolnictwa wyższego i nauki. Autor publikacji z tego zakresu. Prowadzi bloga poświęconego prawu szkolnictwa wyższego.

Dr Mateusz Pszczyński - adiunkt w Katedrze Prawa Administracyjnego Instytutu Nauk Prawnych Uniwersytetu Opolskiego. Od stycznia 2023 r. pełni funkcję Dyrektora Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Opolskiego, w latach 2018-202o pełnił funkcję pełnomocnika rektora ds. reformy uczelni, odpowiadał za proces legislacyjny Statutu UO w ramach reformy Uczelni 2.0. Członek Zespołu Badawczego Centrum Ochrony Dziedzictwa Kulturowego Uniwersytetu Opolskiego. Zainteresowania badawcze obejmują: prawo i etyka sztucznej inteligencji w administracji publicznej oraz sądownictwie administracyjnym, smart city – aspekty prawne, prawo ochrony dziedzictwa kulturowego, prawo szkolnictwa wyższego.