V Konferencja 2023

W Toruniu w dniach 29-31 maja 2023 r. miały miejsce V Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Dziekanów i Prodziekanów pt. Wielopłaszczyznowość procesu kształcenia - zadania i wyzwania.

Patronat nad tegoroczną edycję sprawowało wydawnictwo Wolters Kluwer Polska.

W konferencji wzięli udział P.T. Dziekani i Prodziekani reprezentujący ośrodki akademickie z całej Polski. Program obrad skoncentrowany był wokół aktualnych wyzwań, jakim muszą sprostać uczelnie. Wykład inaugurujący konferencję wygłosi dr hab. Marzena Szabłowska-Juckiewicz, która skoncentrowała swoją uwagę na roli dziekana i prodziekana w zarządzaniu wydziałem, a także na 

Zgromadziła uczestników reprezentujących uczelnie z całej Polski. Tematyka obrad koncentrowała się wybranych zagadnień, a program został podzielony ...

Materiały do pobrania: