Program

Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pt. Ewaluacja nauki i szkolnictwa wyższego,
Toruń, 10-12 kwietnia 2024 r.

 

Obrady i zakwaterowanie będą mieć miejsce w hotelu Toruń Mercure Centrum
(ul. Kraszewskiego 1/3, 87-100 Toruń)

Tematyka obrad obejmuje następujące zagadnienia:

1. ewaluacja jakości kształcenia
2. ewaluacja szkół doktorskich
3. ewaluacja jakości działalności naukowej
4. czasopisma i monografie
5. prawo do sądu

Środa, 10 kwietnia 2024 r.

 • 12.00-12.30: otwarcie i rozpoczęcie konferencji
 • 12.30-14.00: prof. dr hab. Paweł Chmielnicki, Studia zaufania publicznego a inne kategorie studiów - alternatywa dla obecnego modelu kształcenia na 6 i 7 poziomie (cz. 1)
 • 14.00-15.00: pamiątkowe zdjęcie, obiad
 • 15.00-16.10: prof. dr hab. Paweł Chmielnicki, Studia zaufania publicznego a inne kategorie studiów - alternatywa dla obecnego modelu kształcenia na 6 i 7 poziomie (cz. 2)
 • 16.10-16.30: przerwa kawowa
 • 16.30-18.00: dr hab. Tadeusz Stanisławski, prof. UZ, Zakres i etapy akredytacji - wybrane problemy
 • 18.00-19.30: konsultacje, czas wolny
 • 19.30-21.00: kolacja na Starym Mieście (Browar Staromiejski Jan Olbracht, ul. Szczytna 15)

Czwartek, 11 kwietnia 2024 r.

 • 9.00-10.20: dr hab. Grzegorz Krawiec, prof. UKEN w Krakowie, Ewaluacja jakości działalności naukowej - wybrane zagadnienia
 • 10.20-10.30: przerwa kawowa
 • 10.30-11.50: dr hab. Grzegorz Krawiec, prof. UKEN w Krakowie, Wykaz czasopism i wykaz wydawców - wybrane zagadnienie
 • 11.50-12.00: przerwa kawowa
 • 12.00-13.30: mgr Jacek Pakuła, Prawo do sądu w sprawach z zakresu ewaluacji nauki i szkolnictwa wyższego
 • 13.30-14.30: obrad
 • 14.30-15.45: dr hab. Tadeusz Stanisławski, prof. UZ, Wyzwania ewentualnej akredytacji szkół doktorskich
 • 15.45-16.00: przerwa kawowa
 • 16.00-17.30: prof. dr hab. Jan Cieśliński, Ewaluacja jakości działalności naukowej - stan obecny oraz propozycje zmian i korekt (cz. 1)
 • 17.30-18.00: konsultacje, czas wolny,
 • 18.00-20.00: zwiedzanie Starego Miasta pod opieką przewodnika
 • 20.00-22.00: kolacja w hotelu

Piątek, 12 kwietnia 2024 r.

 • 9.00-10.30: prof. dr hab. Jan Cieśliński, Ewaluacja jakości działalności naukowej - stan obecny oraz propozycje zmian i korekt (cz. 2)
 • 10.30-10.45: przerwa kawowa
 • 10.45-12.15: dr hab. Piotr Stec, prof. UO, Euroewaluacja, OpenAlex i polska punktoza: czy czeka nas rewolucja? (cz. 1)
 • 12.15-12.30: przerwa kawowa
 • 12.30-14.00: dr hab. Piotr Stec, prof. UO, Euroewaluacja, OpenAlex i polska punktoza: czy czeka nas rewolucja? (cz. 2)
 • 14.00-15.00: podsumowanie konferencji, obiad, dodatkowe konsultacje.

Zakończenie konferencji planowane jest ok. godz. 14.00.

Zastrzegamy możliwość przesunięcia bloków tematycznych, jak również korekty programu.