XXIV Polsko-Czesko-Słowacka Konferencja Prawa Ochrony Środowiska w Toruniu!

Aarhus_page-0001
Close

W Toruniu w dniach 1-2 września 2024 r. odbywa się XXIV Polsko-Czesko-Słowacka Konferencja Prawa Ochrony Środowiska pt. Partycypacja społeczna w ochronie środowiska w Europie Środkowej – w 25. rocznicę podpisania Konwencji z Aarhus.

To cyklicznie organizowane spotkania badaczy z Polskich, Czech i Słowacji. Biorę w niej udział nie tylko naukowcy-prawnicy, ale również praktycy, w tym sędziowie Naczelnego Sądu Administracyjnego. Tegoroczna edycja organizowana jest przez Katedrę Prawa Ochrony Środowiska i Publicznego Prawa Gospodarczego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Program obejmuje 34 referaty, zgodnie z tytułem konferencji, skoncentrowane wokół partycypacji społecznej w ochronie środowiska. 

Instytut Prawa Szkolnictwa Wyższego i Nauki pełni rolę współorganizatora konferencji. Działalność naukowa, obok szkoleń, stanowi istotny filar naszej działalności. 

Szczegóły dotyczące konferencji można znaleźć w zakładce Nauka.