Rada Programowa

Z przyjemnością przedstawiamy skład Rady Programowej VI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Dziekanów i Prodziekanów pt. Wielopłaszczyznowość procesu kształcenia - zadania i wyzwania, która odbędzie się w Toruniu w dniach 22-24 maja 2024 r.

Chcąc sprostać oczekiwaniom środowiska, powołana została Rada Programowa, w skład której weszli eksperci mogący pochwalić się przygotowaniem merytorycznym i doświadczeniem praktycznym. Od samego początku wspierają nas pro publico bono:

 • dr Monika Bartkiewicz - Wydział Matematyki i Informatyki, Uniwersytet Łódzki;
 • dr Mariusz Citkowski - Wydział Zarządzania, Uniwersytet w Białymstoku;
 • dr Robert Dylewski, prof. UZ - Instytut Matematyki, Uniwersytet Zielonogórski;
 • dr inż. Piotr Gawłowicz, prof. UZ - Instytut Inżynierii Mechanicznej, Wydział Mechaniczny,  Uniwersytet Zielonogórski
 • dr hab. Tomasz Justyński, prof. UMK - Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu,
 • dr hab. Grażyna Krasnowska, prof. UPrz - Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu;
 • dr hab. Wawrzyniec Michalczyk, prof. UE - Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu;
 • mgr Jacek Pakuła - Instytut Prawa Szkolnictwa Wyższego i Nauki;
 • dr hab. Judyta Rodzińska-Nowak, prof. UJ - Wydział Historyczny, Uniwersytet Jagielloński;
 • dr inż. Piotr Suryło - Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki;
 • prof. dr hab. Jan Paweł Tarno - Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Łódzki, sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnefo w stanie spoczynku;
 • dr Krystian Wochna - Wydział Nauk o Zdrowiu, Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu;
 • dr hab. n. med. Robert D. Wojtyczka - Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu, Śląski Uniwersytet Medyczny.