OKNS Legislacja akademicka

 

Szanowni Państwo,

mam zaszczyt poinformować, że II Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniową pt. Legislacja akademicka - tworzenie regulaminów, uchwał i zarządzeń odbędzie się w Toruniu w II połowie 2024 r.

Pierwsza edycja miała miejsce w dniach 11-13 października 2023 r. Uczesnikami były osoby odpowiedzialne za tytułową legislację. Konferencja była okazją do wymiany doświadczeń, do zweryfikowania dotychczasowych mechanizmów, ale i do prezentacji dobrych praktyk. Już dziś wiadomo, że planowany jest cykliczna konferencja, poświęcona legislacji. Edycja w 2024 roku ma być poświęcona przede wszystkim statutom oraz regulaminom organizacyjnym.

Szczegóły wkrótce!

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nasze zaproszenie adresujemy do P.T. osób odpowiedzialnych za tworzenie prawa w uczelniach, instytutach badawczych oraz instytutach naukowych Polskiej Akademii Nauk; kadry kierowniczej uczelni i instytutów, adwokatów i radców prawnych oraz pracowników działów legislacyjno-organizacyjnych.

Program koncentruje się wokół zagadnień prawno-językowych tworzenia prawa zakładowego
z uwzględnieniem zasad techniki prawodawczej. Z uwagi na pewne odrębności, przygotowaliśmy również odrębny blok adresowany do P.T. przedstawicieli instytutów badawczych. 

Zaproszenie do pobrania szkoły wyższe

Zaproszenie do pobrania instytuty badawcze i instytuty naukowe PAN

W ramach I edycji koncentrujemy uwagę na zasadach techniki prawodawczej, a także na wybranych blokach tematycznych. Chodzi tu o akademickie prawo pracy, sprawy studenckie i kształcenie doktorantów,  kształceniem doktorantów, itd. W ramach każdego z bloków przewidziano czas na pytania i dyskusję. Celem konferencji jest wszakże wymiana poglądów i doświadczeń. wybory uczelniane, czy doręczenie elektroniczne.

W roli prelegentów wystąpią eksperci łączący teorię z praktyką, co stanowi impuls do debaty. Planowana data spotkania pozwala na przyjęcie, że obrady będą świetną okazją do rozwiązywania problemów wspólnie w gronie praktyków. Stacjonarna formuła wydarzenia stanowi dodatkową okazję do integracji środowiska.

Dbając o komfort P.T. Uczestników, wprowadzono limit miejsc – decyduje kolejność zgłoszeń. 

Do zobaczenia w Toruniu!
mgr Jacek Pakuła