Nauka

Instytut Prawa Szkolnictwa Wyższego i Nauki prowadzi działalność naukową skoncentrowaną przede wszystkim na prawnej problematyce prawa szkolnictwa wyższego i nauki.

Współpracujemy również z intytucjami systemu szkolnictwa wyższego i nauki, organizując m.in. konferencje naukowe.

W przypadku pytań - zapraszamy do kontaktu: instytut@ipswin.pl