OKNS Dziekanów i Prodziekanów

Szanowni Państwo,

z przyjemnością informujemy, że VI Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Dziekanów i Prodziekanów pt. Wielopłaszczyznowość procesu kształcenia - zadania i wyzwania odbędzie się w Toruniu w dniach 22-24 maja 2024 roku!

ZAPROSZENIE

Do udziału w konferencji zapraszamy P.T. Dziekanów i Prodziekanów zaangażowanych w sprawy uczelni, ze szczególnym uwzględnieniem spraw studenckich i kształcenia.

Patronat nad wydarzeniem objął Wolter Kluwer.

Program tegorocznej edycji konferencji, nad którym pracowała aktywnie Rada Programowakoncentruje się wokół następujących zagadnień: 1) prawo uczelniane; 2) zindywidualizowany model kształcenia; 3) sztuczna inteligencja i prawo autorskie w szkole wyższej; 4) wydział jako podmiot a interesariusze zewnętrzni. Dopełnieniem jest prezentacja najnowszego orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawach studenckich. Przewidziano czas na pytania i dyskusję

Przypomnieć należy, że ubiegłoroczna, V edycja została życzliwie przyjęta przez P.T. Uczestników, co zachęciło nas do organizacji kolejnego spotkania. Od samego początku celem konferencji jest prezentacja wybranych zagadnień, wymiana poglądów i doświadczeń związanych z tytułowym procesem kształcenia, z uwzględnieniem prawnych aspektów obsługi studentów.

W roli prelegentów wystąpią eksperci łączący teorię z praktyką, co stanowi dodatkową zachętę do wymiany poglądów. Planowana data spotkania pozwala na przyjęcie, że obrady będą świetną okazją do rozwiązywania problemów w gronie praktyków. Stacjonarna formuła wydarzenia stanowi dodatkową okazję do integracji środowiska.

Już teraz prosimy o rezerwację terminu majowego, licząc że uda się spotkać w Toruniu. 

Z poważaniem
Jacek Pakuła