VI Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Dziekanów i Prodziekanów już 22-24 maja 2024 r.

Baner_wielop%c5%81aszczyznowo%c5%9a%c4%86_procesu_kszta%c5%81cenia_%e2%80%93_zadania_i_wyzwania_a3_2024_page-0001
Close

Z przyjemnością informujemy, że VI Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Dziekanów i Prodziekanów pt. Wielopłaszczyznowość procesu kształcenia - zadania i wyzwania odbędzie się w Toruniu w dniach 22-24 maja 2024 roku.

Do udziału w konferencji zapraszamy P.T. Dziekanów i Prodziekanów zaangażowanych w sprawy uczelni, ze szczególnym uwzględnieniem spraw studenckich i kształcenia.

Patronat nad konferencją sprawuje Wolters Kluwer Polska.

Program tegorocznej edycji konferencji, nad którym pracowała aktywnie Rada Programowa, koncentruje się wokół następujących zagadnień: 1) prawo uczelniane; 2) zindywidualizowany model kształcenia; 3) sztuczna inteligencja i prawo autorskie w szkole wyższej; 4) wydział jako podmiot a interesariusze zewnętrzni. Dopełnieniem jest prezentacja najnowszego orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawach studenckich. Przewidziano czas na pytania i dyskusję. 

Dodatkowe informacje dostępne są pod adresem www.