Zakończyła się XI Konferencja pt. Pomoc materialna dla studentów i doktorantów 2024

447250351_420552130787142_5080815924633295164_n
Close

W Toruniu w dniach 27-29 maja 2024 r. miała miejsce XI Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pt. Pomoc materialna dla studentów i doktorantów. Tegoroczna edycja, organizowana tuż przed Bożym Ciałem, zgromadziła blisko 100 uczestników reprezentujących uczelnie z całej Polski.

Patronat nad wydarzeniem objęli: Pan Prof. Marcin Wiącek - Rzecznik Praw Obywatelskich, Pan Prof. Arkadiusz Mężyk - Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. To kolejna edycja, która została obdażona zaufaniem Panów Profesorów. Do grona patronów dołączył Wolters Kluwer Polska. W tym roku - po raz pierwszy - patronat nad konferencją objął Pan Dariusz Wieczorek - Minister Nauki. Traktujemy to wyróżnienie jako zachętę do włączenia się w proces reformy pomocy materialnej dla studentów.

Program konferencji obejmował wykłady przez trzy dni obrad. W tym roku wykład inaugurujący, pt. O odpowiedzialności odszkodowawczej za naruszenie przepisów o pomocy materialnej dla studentów, wygłosiła Pani dr hab. Monika Wałachowska, prof. UMK - prorektorka-elekt ds. studenckich i kształcenia. W dalszej części Pan dr hab. Mirosław Wincenciak, prof. UwB, sędzia NSA, przedstawił wybrane zagadnienia związane z regulaminem świadczeń dla studentów i orzecznictwo NSA w sprawach stypendialnych. Drugi dzień obrad rozpoczęło wystąpienie mgra Jacka Pakuły pt. „Nie jest rzeczą Sądu poszukiwanie argumentów…”, czyli jak uzasadniać decyzje w przedmiocie odmowy przyznania pomocy materialnej dla studentów. W dalszej części obrad dr Mariusz Kotulski, sędzia WSA w Krakowie, przedstawił najnowsze orzecznictwo NSA w sprawach stypendialnych. Program trzeciego dnia obejmował wystąpienie Pani Sędzi WSA Agnieszki Miernik, orzekającej na delegacji stałej w NSA, poświęcone przeglądowi orzecznictwa NSA i WSA w sprawach stypendiów socjalnego oraz problematyce nienależnie pobranych świadczeń, z odwołaniem do przepisów ustawy o pomocy społecznej i ustawy o świadczeniach rodzinnych. Na zakończenie obrad mgr Jacek Pakuła przedstawił zmiany w pomocy materialnej, które będą mieć zastosowaniem od dnia 1 października 2024 r. 

Obradom towarzyszyły żywiołowe dyskusje od samego rana do późnych godzin wieczornych. Uczestnicy dzielili się dobrymi praktykami, podawali przykłady i zadawali pytania, wskazując na wątpliwości. Nie zabrakło dyskusji skupionej wokół sporu studiowanie v. pobieranie, czyli wokół ograniczenia zawartego w art. 93 PSWiN (tzw. 12 semestrów). Stanowisko polegające na przyjęciu, że chodzi o 12 pierwszych semestrów studiowania nie jest ani sprawiedliwe, ani prawidłowe. 

To były trzy dni, które zleciały bardzo szybko. Uczestnicy zapowiedzieli chęć spotkania za rok. Wszystko wskazuje na to, że XII edycja odbędzie się w Toruniu w dniach 16-18 czerwca 2025 r.