Program

Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa
pt. Legislacja w szkole wyższej - tworzenie regulaminów, uchwał i zarządzeń

Toruń, 11-13 października 2023 r.

 

Obrady i zakwaterowanie: hotel Toruń Mercure Centrum
(ul. Kraszewskiego 1/3, 87-100 Toruń)

Środa, 11 października 2023 r.

 • 12.00-12.30: otwarcie i rozpoczęcie konferencji
 • 12.30-14.00: dr hab. Adam Niewiadomski, prof. UW, Procedury legislacyjne w uczelniach publicznych – uwagi praktyczne
 • 14.00-15.00: pamiątkowe zdjęcie, obiad
 • 15.00-16.30: dr hab. Adam Niewiadomski, prof. UW, Kwestie języka prawnego legislacji uczelnianej
 • 16.30-16.45: przerwa kawowa
 • 16.45-18.15: dr hab. Adam Niewiadomski, prof. UW, Podstawowe zasady techniki prawodawczej – teoria i praktyka
 • 18.15-19.30: konsultacje, czas wolny
 • 19.30-21.30: kolacja na Starym Mieście (Browar Staromiejski Jan Olbracht, ul. Szczytna 15)

Czwartek, 12 października 2023 r.

 • 8.45-10.15: dr hab. Adam Niewiadomski, prof. UW, Legislacja wyborcza w akademii - wybrane problemy
 • 10.15-10.30: przerwa kawowa
 • 10.30-12.00: dr hab. Marzena Szabłowska-Juckiewicz, Autonomiczne źródła prawa pracy (cz. 1)
 • 12.00-12.15: przerwa kawowa
 • 12.15-13.00: dr hab. Marzena Szabłowska-Juckiewicz, Autonomiczne źródła prawa pracy (cz. 2)
 • 13.00-14.30: dr Paweł Dąbrowski, Dokument elektroniczny – wyzwania dla legislacji akademickiej (cz. 1)
 • 14.30-15.30: obiad
 • 15.30-17.00: dr Paweł Dąbrowski, Dokument elektroniczny – wyzwania dla legislacji akademickiej (cz. 2)
 • 17.00-17.30: konsultacje, czas wolny
 • 17.30-19.30: zwiedzanie Starego Miasta pod opieką przewodnika
 • 19.30-22.00: kolacja w hotelu

Piątek, 13 października 2023 r.

 • 9.30-11.00: mgr Jacek Pakuła, Sprawy studenckie i kształcenie doktorantów - wybrane zagadnienia 
 • 11.00-11.30: przerwa hotelowo-kawowa
 • 11.30-13.00: dr Sebastian Żurowski, Redagowanie tekstów prawnych – uwagi językoznawcy i czytelnika (cz. 1)
 • 13.00-13.15: przerwa kawowa
 • 13.15-14.00: dr Sebastian Żurowski, Redagowanie tekstów prawnych – uwagi językoznawcy i czytelnika (cz. 2)
 • 14.00-15.30: podsumowanie konferencji, obiad, dodatkowe konsultacje.

Zakończenie konferencji planowane jest około godz. 14.30.

Zastrzegamy możliwość przesunięcia bloków tematycznych, jak również korekty programu.