Zaczynamy jesienny cykl konferencji 2023

Bannerkonf
Close

Przypomnieć należy, że w I połowie 2023 r. zorganizowaliśmy cykl ogólnopolskich konferencji naukowo-szkoleniowych. Były to kolejne edycje dotychczas realizowanych przedsięwzięć:

  • Obsługa prawna uczelni (15-17 maja 2023 r.) - II edycja
  • Akademickie prawo zatrudnienia (22-24 maja 2023 r.) - II edycja;
  • Dziekanów i Prodziekanów pt. Wielopłaszczyznowość procesu kształcenia - zadania i wyzwania (29-31 maja 2023 r.) - V edycja;
  • Pomoc materialna dla studentów i doktorantów (5-7 czerwca 2023 r.) - X edycja;
  • Dyrektorów i Kadry Kierowniczej Szkół Doktorskich (19-21 czerwca 2023 r.) - IV edycja.

W II połowie br. ruszamy z nowymi projektami, licząc na aktywny udział P.T. Uczestników. W najbliższym czasie, w dniach 11-13 października 2023 r., odbędzie się Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pt. Legislacja akademicka - tworzenie regulaminów, uchwał i zarządzeń (szczegółowe informacje i rejestracja).

W dniach 16-18 października 2023 r. odbędzie się Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pt. Odpowiedzialność dyscyplinarna w szkole wyższej, realizowana równolegle z konferencją pt. Odpowiedzialność dyscyplinarna w instytutach badawczych oraz instytutach naukowych Polskiej Akademii Nauk (szczegółowe informacje i rejestracja).

W listopadzie planujemy zorganizowanie Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej dla Kadry Kierowniczej Dziekanatów i Sekretariatów, a także dwóch innych projektów: szkolenia poświęconego wydawaniu decyzji w indywidualnych sprawach studenów oraz konferencji nt. spraw studenckich i kształcenia. Pojawią się również nowe webinary z zakresu pomocy materialnej oraz szkół doktorskich. Szczególowe informacje pojawią się w dniu 10 października 2023 r.