Edycja 2023

W Toruniu w dniach 15-17 maja 2023 r. odbywała się II Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pt. Obsługa prawna uczelni.

Konferencja została objęta patronatem Krajowej Rady Radców Prawnych, zaś patronat medialny sprawowały: dziennik Rzeczpospolita, miesięcznik Forum Akademickie oraz Wolters Kluwer Polska.

Zgromadziła uczestników reprezentujących uczelnie z całej Polski. Tematyka obrad koncentrowała się wybranych zagadnień, a program został podzielony na dwie części. Pierwsza z nich stanowiła kontynujację i roszczerzenie wątków podjętych podczas I edycji. W tej części dr hab. Marzena Szabłowska-Juckiewicz i dr Katarzyna Wesołowska omawiały wybrane elementy nowelizacji Kodeksu Pracy. Dr hab. Dorota Sylwestrzak skoncentrowała swoje wystąpienie wokół aktualnego orzecznictwa w sprawach z zakresu odpowiedzialności dyscyplinej. W drugim dniu prof. Jan Paweł Tarno przedstawił zagadnienie grzywny i sumy pieniężnej - środków dyscyplinujących organ, a także wybrane problemy związane z postępowaniem awansowym.  Mgr Jacek Pakuła omówił aktualne orzecznictwo w sprawach studenckich, w szczególności dotyczące skreślenia studentów i dopuszczalności wznowienia, gdy kierunek studiów nie jest prowadzony na tym stopniu, a także sprawy z zakresu pomocy materialnej dla studentów - na przykładzie wykładni art. 93 PSWiN, postępowania ze studentami wykazującymi niewielkie dochody, trybów nadzwyczajnych i dochodzenia śródków wydatkowanych na pomoc materialną niezgodnie z przeznaczeniem. Dopełnieniem była dyskusja związana z prawnymi aspektami kształcenia doktorantów. W ramach trzeciego dnia rzecznik patentowy Jarosław Rawa omówił podstawy prawa własności przemysłowej. Pani dr hab. Monika Wałachowska, prof. UMK przedstawiła wybrane elementy prawa autorskiego w szkole wyższej, koncentrując uwagę na umowy i nierzetelność naukową. 

Niewątpliwie były to trzy dni obrad, pełne dyskusji i wymiany poglądów. Obrady były owocne, a uczestnicy zapowiedzieli udział w III Konferencji. 

Materiały do pobrania: