OKNS Odpowiedzialność dyscyplinarna

 

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że II Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pt. Odpowiedzialność dyscyplinarna w szkole wyższej odbędzie się w Toruniu w II połowie 2024 r.

Przypomnieć należy, że pierwsza edycja miała miejsce w Toruniu w dniach 16-18 października 2023 r. Zaangażowanie uczestników, reprezentujących nie tylko różne role, ale i różne obszary badawcze, potwierdza złożoność tytułowej problematyki. 

Szczegóły wkrótce!

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Równolegle odbywać się będą obrady w ramach Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej pt. Odpowiedzialność dyscyplinarna w instytutach badawczych oraz instytutach naukowych Polskiej Akademii Nauk.

 

Zaproszenie do pobrania szkoły wyższe

Zaproszenie do pobrania instytuty badawcze i instytuty naukowe PAN

 

W ostatnim czasie miały miejsce kolejne edycje naszych cyklicznych przedsięwzięć, m.in. konferencje pt. "Obsługa prawna uczelni" oraz "Akademickie prawo zatrudnienia". Program każdej z nich obejmował również wybrane problemy związane z odpowiedzialnością dyscyplinarną. Życzliwe przyjęcie tych projektów, a także napływające zapytania sprawiły, że podjęliśmy się zorganizowania konferencji naukowo-szkoleniowej poświęconej odpowiedzialności dyscyplinarnej w szkole wyższej.

Z oczywistych względów zaproszenie adresujemy do P.T. Osób odpowiedzialnych za sprawy dyscyplinarne, w szczególności do rzeczników dyscyplinarnych, przewodniczących i członków komisji dyscyplinarnych, a także adwokatów i radców prawnych oraz pracowników odpowiedzialnych za obsługę organów dyscyplinarnych. 

Program koncentruje się wokół prawnych aspektów postępowań dyscyplinarnych, z uwzględnieniem odrębności instytutów badawczych i instytutów naukowych PAN. W ramach każdego z bloków tematycznych przewidziano czas na pytania i dyskusję. Celem konferencji jest wszakże wymiana poglądów i doświadczeń.

W roli prelegentów wystąpią eksperci łączący teorię z praktyką, co stanowi impuls do debaty. Planowana data spotkania pozwala na przyjęcie, że obrady będą świetną okazją do rozwiązywania problemów wspólnie w gronie praktyków. Stacjonarna formuła wydarzenia stanowi dodatkową okazję do integracji środowiska.

Dbając o komfort P.T. Uczestników, wprowadzono limit miejsc – decyduje kolejność zgłoszeń. 

Do zobaczenia w Toruniu!
mgr Jacek Pakuła