Program

III Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa

Akademickie prawo zatrudnienia

Toruń 5-7 czerwca 2024 r.

 

Obrady i zakwaterowanie będą mieć miejsce w hotelu Toruń Mercure Centrum
(ul. Kraszewskiego 1/3, 87-100 Toruń)

Środa, 5 czerwca 2024 r.:

 • 12.00-12.30: otwarcie i rozpoczęcie konferencji
 • 12.30-14.00: SSR Andrzej Kurzych, Przyczyna wypowiedzenia - uwagi praktyczne na temat sposobu konstruowania
 • 14.00-15.00: pamiątkowe zdjęcie, obiad
 • 15.00-16.30: SSR Andrzej Kurzych, Niezdolność do pracy - konsekwencje prawnopracownicze i ubezpieczeniowe
 • 16.30-16.45: przerwa kawowa
 • 16.45-18.15: SSR Andrzej Kurzych, Symulacja rozprawy - panel integracyjny 
 • 18.15-19.30: konsultacje, czas wolny
 • 19.30-22.30: kolacja na Starym Mieście 

Czwartek, 6 czerwca 2024 r.:

 • 9.00-10.30: Nadinspektor Gerard Winczakiewicz, Pojęcie nierównego traktowania, dyskryminacji i mobbingu w zatrudnieniu (cz. 1)
 • 10.30-10.45: przerwa kawowa
 • 10.45-12.15: Nadinspektor Gerard Winczakiewicz, Pojęcie nierównego traktowania, dyskryminacji i mobbingu w zatrudnieniu (cz. 2)
 • 12.15-12.30: przerwa kawowa
 • 12.30-14.00: Nadinspektor Gerard Winczakiewicz, Czas pracy w sytuacjach wątpliwych
 • 14.00-15.00: obiad
 • 15.00-16.30: Dr Karolina Karpus, Związki zawodowe w akademii - aktualne wyzwania 
 • 16.30-18.00: konsultacje, czas wolny
 • 18.00-20.00: zwiedzanie Starego Miasta pod opieką przewodnika
 • 20.00-22.30: kolacja w hotelu

Piątek, 7 czerwca 2024 r.:

 • 9.00-10.00: Dr hab. Marzena Szabłowska-Juckiewicz, prof. UMK, Praca zdalna na uczelniach - aspekty praktyczne oraz uregulowania wewnątrzuczelniane
 • 10.00-11.00: Dr hab. Marzena Szabłowska-Juckiewicz, prof. UMK, Ochrona danych osobowych a Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją oraz korzystanie ze służbowych skrzynek e-mailowych
 • 11.00-11.15: przerwa kawowa
 • 11.15-12.30: Dr hab. Marzena Szabłowska-Juckiewicz, prof. UMK, Standardy ochrony małoletnich na uczelniach
 • 12.30-12.45: przerwa kawowa
 • 12.45-14.00: Dr hab. Marzena Szabłowska-Juckiewicz, prof. UMK, Odpowiedzialność porządkowa a odpowiedzialność dyscyplinarna pracowników uczelni - wybrane zagadnienia
 • 14.00-15.00: podsumowanie konferencji, obiad.

Zastrzegamy możłiwość przesunięcia bloków tematycznych.