Nauka i szkolnictwo wyższe - nowE prawA w Dzienniku Ustaw!

Bannernpnp
Close

W Dzienniku Ustaw w dniu 21 lutego 2024 roku opublikowano trzy akty prawne odnoszące się do sektora nauki i szkolnictwa wyższego. Dotyczą one różnych zagadnień, różne są daty wejścia w życie zmian, dlatego odsyłamy do źródeł.

Pierwszy z aktów prawnych to ustawa z dnia 26 stycznia 2024 r. o zmianie ustawy o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju oraz ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2024 r., poz. 227). 

Drugi to ustawa z dnia 9 lutego 2024 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2024 r., poz. 232).

Trzeci to rozporządzenie Ministra Nauki z dnia 15 lutego 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego dla profesora w uczelni publicznej (Dz. U. z 2024 r., poz. 235).

Przypomnieć należy, że w dniu 1 lutego 2024 r. w Dzienniku Ustaw opublikowana została jeszcze inna ustawa z dnia 16 stycznia 2024 r. o zmianie ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2024 r., 124).