OKNS Ewaluacja nauki i szkolnictwa wyższego

Szanowni Państwo,

z prawdziwą przyjemnością informujemy, że Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pt. Ewaluacja nauki i szkolnictwa wyższego planowana jest w Toruniu w dniach 10-12 kwietnia 2024 r.

Wydarzenie to otwiera tegoryczny cykl konferencji realizowanych przez Instytut Prawa Szkolnictwa Wyższego i Nauki. Problematyka tytułowej ewaluacji jest zagadnienem złożonym, dlatego jesteśmy przekonani, że obrady będą okazją do dyskusji i wymiany doświadczeń oraz prezentacji własnych poglądów.

Zaproszenie do pobrania

Do udziału w konferencji zapraszamy P.T. Osoby reprezentujące w szczególności szkoły wyższe, instytuty badawcze oraz instytuty naukowe PAN – odpowiedzialne za organizację i koordynację, ale i współtworzące akademickie strategie tytułowej ewaluacji nauki i szkolnictwa wyższego: rektorów i dyrektorów, dziekanów i prodziekanów, kierowników i pracowników administracyjnych działów/centrów/biur zajmujących się tytułową problematyką, a także wszystkich, a także pozostałe osoby zaangażowane w proces ewaluacji. 

Szczegółowy program

Program koncentruje się wokół pięciu zagadnień: 1) ewaluacja jakości kształcenia; 2) ewaluacja szkół doktorskich; 3) ewaluacja jakości działalności naukowej; 4) czasopisma i monografie oraz 5) prawo do sądu. W ramach każdego z bloków tematycznych przewidziano czas na pytania i dyskusję. Celem konferencji jest wszakże wymiana poglądów i doświadczeń.

Prelegenci

Do udziału w roli prelegentów zaprosiliśmy ekspertów reprezentujących różne ośrodki akademickie, co stanowi impuls do dyskusji oraz dodatkową zachętę do refleksji, jak powinien wyglądać sprawiedliwy system. Stacjonarna formuła wydarzenia stanowi dodatkową okazję do integracji środowiska. Zebrane podczas konferencji uwagi i postulaty przedstawimy Ministrowi Nauki.

Dbając o komfort P.T. Uczestników wprowadzony został limit miejsc. 

Do zobaczenia w Toruniu!

Z poważaniem
Jacek Pakuła

Ps. Zachęcamy również do zapisania się do bezpłatnego Newslettera, dzięki któremu otrzymają Państwo w pierwszej kolejności wiadomość o konferencjach, jak tylko szczególowa oferta zostanie opublikowana.