OKNS Obsługa prawna uczelni

Banneropupodl

 

Szanowni Państwo,

z prawdziwą przyjemnością informujemy, że Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pt. Obsługa prawna uczelni odbędzie się w Toruniu w dniach 17-19 kwietnia 2024 r.

Zaproszenie do pobrania

Patronat nad konferencją objął Pan Włodzimierz Chróścik - Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych, a także Wolters Kluwer Polska.

Do udziału w konferencji zapraszamy, zgodnie z tytułem, P.T. Osoby odpowiedzialne za obsługę prawną uczelni - w szczególności radców prawnych oraz pracowników biur i działów prawnych.

Szczegółowy program

W 2024 roku odbędzie się trzecia edycja konferencji. Cykliczny charakter naszych spotkań sprawia, że począwszy od tego roku wprowadzamy zmiany w formule konferencji ustanawiając temat wiądocy. Tegoroczna edycja (2024) upływa pod znakiem zarządzania mieniem uczelni w kontekście uzyskania zgody Prezesa Prokuratorią Generalną RP. Kontynuujemy również tematykę podjętą podczas poprzednich edycji konferencji, dlatego utrzymane zostały bloki, takie jak: akademickie prawo zatrudnienia; wykonywanie zawodu radcy prawnego; odpowiedzialność dyscyplinarna w szkole wyższej; sprawy studenckie; prawo autorskie  w szkole wyższej. W ramach każdego z tych bloków zaprezentowane zostaną wybrane problemy, a także aktualne orzecznictwo. Przewidziano również czas na pytania i dyskusję. Celem konferencji jest wszakże wymiana poglądów i doświadczeń.

Prelegenci

Do udziału w roli prelegentów zaprosiliśmy ekspertów reprezentujących różne ośrodki akademickie, co stanowi impuls do dyskusji oraz dodatkową zachętę do refleksji, jak powinien wyglądać sprawiedliwy system. Stacjonarna formuła wydarzenia stanowi dodatkową okazję do integracji środowiska. 

Dbając o komfort P.T. Uczestników wprowadzony został limit miejsc. 

Do zobaczenia w Toruniu!

Z poważaniem
Jacek Pakuła

Ps. Zachęcamy również do zapisania się do bezpłatnego Newslettera, dzięki któremu otrzymają Państwo w pierwszej kolejności wiadomość o konferencjach, jak tylko szczególowa oferta zostanie opublikowana. 

 

-------------

 

Patronat honorowy nad konferencją objęła Krajowa Rada Radców Prawnych, zaś patronat medialny sprawuje dziennik Rzeczpospolita oraz miesięcznik Forum Akademickie.

ZAPROSZENIE DO POBRANIA

Przypomnieć należy, że pod koniec października 2022 r. udało się zorganizować I edycję konferencji pt. Obsługa prawna uczelni. Została ona życzliwie przyjęta przez P.T. Uczestników, co stanowiło zachętę do organizacji kolejnego spotkania.

Zgodnie z przyjętą formułą, adresatami konferencji są P.T. Osoby odpowiedzialne za obsługę prawną uczelni, w szczególności: adwokaci i radcowie prawni oraz pracownicy biur i  działów prawnych szkół wyższych.

Tematyka tegorocznej konferencji pt. Obsługa prawna uczelni, co oczywiste, koncentruje się wokół prawnych aspektów nauki i szkolnictwa wyższego. Celem konferencji jest prezentacja wybranych zagadnień, wymiana poglądów i doświadczeń związanych ze wdrażaniem ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Chodzi również o analizę najnowszych zmian - tych już obowiązujących oraz projektowanych. 

Wyróżkiem, w stosunku do edycji 2022, jest skoncentrowanie obrad wokół wybranych zagadnień, mających swoje źródło w nowelizacji prawa (np. akademickie prawo zatrudnienia), czy wyrokach Naczelnego Sądu Administracyjnego (np. uchylenie decyzji w przedmiocie skreślenia z listy studentów a wygaszenie kierunku studiów).

Program konferencji został podzielony na bloki tematyczne, w ramach których zostaną omówione aktualne problemy i najnowsze orzecznictwo. Przewidziano czas na pytania i dyskusję. W roli prelegentów wystąpią eksperci reprezentujący różne ośrodki, co stanowi dodatkową zachętę do wymiany poglądów. 

Stacjonarna formuła wydarzenia stanowi dodatkową okazję do integracji środowiska.

Wyrażamy nadzieję, że konferencja - jako forum wymiany myśli i dobrych praktyk - na stałe wpisze się w kalendarz prawników odpowiedzialnych za obsługę prawną uczelni.

Dbając o komfort P.T. Uczestników wprowadziliśmy limit miejsc – decyduje kolejność zgłoszeń. Już teraz zachęcam do rezerwacji terminu wyrażając nadzieję, że uda nam się spotkać w Toruniu!

Z wyrazami szacunku
Jacek Pakuła

Patronat: