Program

Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa
pt. Sprawy studenckie i kształcenie - prawo i praktyka

Toruń, 22-24 listopada 2023 r.

Obrady i zakwaterowanie: hotel Toruń Mercure Centrum
(ul. Kraszewskiego 1/3, 87-100 Toruń)

Środa, 22 listopada 2023 r.

12.00-12.30: otwarcie i rozpoczęcie konferencji
12.30-14.00: mgr Jacek Pakuła, „Nie jest rzeczą Sądu poszukiwanie argumentów…”, czyli jak uzasadniać decyzje w indywidualnych sprawach studentów (cz. 1)
14.00-15.00: pamiątkowe zdjęcie, obiad
15.00-15.45: mgr Jacek Pakuła, „Nie jest rzeczą Sądu poszukiwanie argumentów…”, czyli jak uzasadniać decyzje w indywidualnych sprawach studentów (cz. 2)
15.45-16.30: dr hab. Marzena Szabłowska-Juckiewicz, Student a akademickie prawo zatrudnienia - wybrane zagadnienia (cz. 1)
16.30-16.45: przerwa kawowa
16.45-18.15: dr hab. Agnieszka Ziółkowska, prof. UŚ, Indywidualne sprawy studentów w świetle regulaminu studiów - wybrane problemy
18.15-19.30: konsultacje, czas wolny
19.30-21.00: kolacja na Starym Mieście (Browar Staromiejski Jan Olbracht, ul. Szczytna 15)

Czwartek, 23 listopada 2023 r.

9.00-10.30: dr hab. Agnieszka Ziółkowska, prof. UŚ, Dostępność uczelni i kształcenia dla osób z niepełnosprawnością
10.30-10.45: przerwa kawowa
10.45-12.15: dr hab. Agnieszka Ziółkowska, prof. UŚ, Zapewnienie jakości kształcenia w uczelni - oczekiwania, realia, wyzwania
12.15-12.30: przerwa kawowa
12.30-14.00: dr Maciej Kobak, Aktualne orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawach studenckich (cz. 1)
14.00-15.00: obiad
15.00-16.30: dr Maciej Kobak, Aktualne orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawach studenckich (cz. 2)
16.30-17.00: konsultacje, czas wolny
17.00-19.00: zwiedzanie Starego Miasta pod opieką przewodnika
19.30-22.00: kolacja w hotelu

Piątek, 24 listopada 2023 r.

9.00-10.30: dr hab. Marzena Szabłowska-Juckiewicz, Student a akademickie prawo zatrudnienia - wybrane zagadnienia (cz. 2)
10.30-10.45: przerwa kawowa
10.45-12.15: dr Wiktoria Osdoba, Tworzenie akademickich aktów prawnych (cz. 1)
12.15-12.30: przerwa kawowa
12.30-14.00: dr Wiktoria Osdoba, Tworzenie akademickich aktów prawnych (cz. 2)
14.00-15.30: podsumowanie konferencji, obiad, dodatkowe konsultacje.

Zakończenie konferencji planowane jest około godz. 14.30.
Zastrzegamy możliwość przesunięcia bloków tematycznych, jak również korekty programu.