Zakończyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pt. Akademickie prawo zatrudnienia

Konferencja_(37)
Close

W Toruniu w dniach 5-7 grudnia 2022 r. miała miejsce Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pt. Akademickie prawo zatrudnienia.

W trakcie trzech dni obrad P.T. Przedstawiciele uczelni z całej Polski obradowali nad szeroko rozumianymi sprawami pracowniczymi. 

Program konferencji został podzielony na bloki tematyczne. W ramach wykładu otwarcia dr hab. Marzena Szabłowska-Juckiewicz wygłosiła prezentację pt. Rola autonomicznych źródeł prawa pracy oraz polityka antydyskryminacyjna i antymobbingowa w szkole wyższej. Kolejny wykład dotyczył dokumentacji pracowniczej oraz ochrony danych osobowych w szkole wyższej. Dopełnienie obrad I dnia stanowił wykład dr Doroty Sylwestrzak poświęcony odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli akademickich. 

II dzień rozpoczął się od prezentacji dr hab. M. Szabłowskiej-Juckiewicz i dr Katarzyny Wesołowskiej pt. Ustanie stosunku pracy pracownika szkoły wyższej - wybrane zagadnienia. W dalszej kolejności dr K. Wesołowska omówiła zagadnienia związane z zatrudnianiem nauczycieli akademickich, w tym również ograniczenie podejmowania dodatkowego zatrudnienia i zatrudnianie cudzoziemców, a także czas pracy pracowników szkoły wyższej. 

Program ostatniego, III dnia obejmował prelekcję dr hab. M. Szabłowskiej-Juckiewicz dotyczącą nawiązania stosunku pracy z nauczycielem akademickim oraz okresowej oceny nauczyciela akademickiego. W drugiej cześci obrad prof. UMK dr hab. Monika Wałachowska wygłosiła wykłady pt. Umowy cywilnoprawne jako podstawa zatrudnienia w szkole wyższej oraz Ochrona praw autorskich i praw pokrewnych w szkole wyższej

Uczestnicy, ale również również P.T. Prelegenci zgodnie przyznali, że konferencja była okazją do dyskusji i wymiany poglądów, a także prezentacji rozwiązań przyjetych w poszczególnych uczelniach. Obrady były owocne, a sama idea organizacji branżowych spotkań adresowanych do P.T. Dyrektorów, Kierowników i Pracowników szeroko rozumianych działów spraw pracowniczych została życzliwie przyjęta.

Kolejna, II konferencja planowana jest w maju 2023 roku w Toruniu!