Konferencja pt. Ewaluacja nauki i szkolnictwa wyższego 2024

Bannerewaluacja
Close

Szanowni Państwo,

mamy zaszczyt poinformować, że Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pt. Ewaluacja nauki i szkolnictwa wyższego odbędzie się w Toruniu w dniach 10-12 kwietnia 2024 r.

Wydarzenie to otwiera tegoryczny cykl konferencji realizowanych przez Instytut Prawa Szkolnictwa Wyższego i Nauki. Problematyka tytułowej ewaluacji jest zagadnienem złożonym, dlatego jesteśmy przekonani, że obrady będą okazją do dyskusji i wymiany doświadczeń oraz prezentacji własnych poglądów.

Program skoncentrowany jest wokół pięciu bloków:

1. ewaluacja jakości kształcenia
2. ewaluacja szkół doktorskich
3. ewaluacja jakości działalności naukowej
4. czasopisma i monografie
5. prawo do sądu.

Do udziału w roli prelegentów zaprosiliśmy ekspertów reprezentujacych różne ośrodki akademickie, co stanowi dodatkową zachętę do wymiany doświadczeń, a także refleksji, jak powinien wyglądać sprawiedliwy system. Wyniki obrad przedstawimy Ministrowi Nauki.

Dodatkowe informacje można znaleźć pod adresem: http://ipswin.pl/konferencje/ewaluacja.

Już teraz zapraszamy do rezerwacji ww. terminu wyrażając nadzieję, że uda nam się spotkać w Toruniu!

Z poważaniem
Jacek Pakuła