Ruszają bezpłatne webinary w ramach projektu pt. Pomoc materialna dla studentów - kompetentnie i na czas!

1500_1500_logo_mein_page-0001
Close

W dniu 4 lipca 2023 r. ruszył pierwszy z bezpłatnych kursów online pt. Prawne podstawy pomocy materialnej dla studentów. Uczestniczy w nim 46 uczestników reprezentujących 33 uczelnie z całej Polski. 

Przypomnieć należy, że w marcu 2023 r. Minister Edukacji i Nauki ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2023 zadania publicznego pn. „Organizowanie i animowanie działań na rzecz środowiska akademickiego”.

Problematyka pomocy materialnej dla studentów jest jednym z głównych obszarów naszych zainteresowań. Świadczy o tym organizowana od 2012 roku Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pt. Pomoc materialna dla studentów i doktorantów, która w tym roku zgromadziła ponad 100 uczestników reprezentujących uczelnie z całej Polski, ale również cieszące się sporym zainteresowaniem webinary. Uznaliśmy, że warto wykorzystać nasze doświadczenie i włączyć się szerzej w proces upowszechniania wiedzy. 

Decyzją Ministra Edukacji i Nauki dofinansowanie w konkursie uzyskało 69 projektów. W tym gronie znalazł się również wniosek Instytutu Prawa Szkolnictwa Wyższego i Nauki pt. Pomoc materialna dla studentów - kompetentnie i na czas!

W ramach projektu zakłada się m.in. realizację bezpłatnych szkoleń, adresowanych do P.T. Pracowników szkół wyższych odpowiedzialnych za przyznawanie stypendiów i zapomóg w szkole wyższej.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej projektu. Będziemy publikować również kolejne wpisy na blogu, dlatego zachęcamy do subskrypcji bezpłatnego Newslettera.

 

Zadanie publiczne współfinansowane ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki otrzymanych w 2023 r. w ramach konkursu „Organizowanie i animowanie działań na rzecz środowiska akademickiego”.