OKNS Pomoc materialna dla studentów i doktorantów

 

W Toruniu w dniach 5-7 czerwca 2023 roku odbywa się X Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pt. Pomoc materialna dla studentów i doktorantów. 

Patronat nad tegoroczną edycją objął Pan dr hab. Marcin Wiącek, prof. UW - Rzecznik Praw Obywatelskich oraz Pan prof. dr hab. Arkadiusz Mężyk - Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, a także miesięcznik Forum Akademickie oraz Wolters Kliuwer Polska.

3 dni obrad, 100 uczestników reprezentujących ośrodki akademickie z całej Polski. Od samego początku, tj. od 2012 roku, konferencja gromadzi P.T. Osoby odpowiedzialne za pomoc materialną dla studentów i doktorantów. 

Komunikat I

Dotychczasowe edycje spotykały się z życzliwym przyjęciem uczestników reprezentujących ośrodki akademickie z całej Polski. Konferencja zrealizowana w 2022 r., już po odwołaniu ograniczeniem covidowych, potwierdziła, że coroczne spotkania stypendialne wpisały się na stałe w kalendarz osób odpowiedzialnych za system świadczeń dla studentów i doktorantów. 

Program tegorocznej konferencji koncentruje się wokół orzecznictwa sądów administracyjnych i aktualnych wyzwań, chociażby w kontekście wznowienia postępowania i świadczeń wypłaconych bez podstawy prawnej. 

Chcąc przygotować możliwe najlepszą ofertę już teraz zwracamy się do Państwa z prośba o nadsyłanie swoich uwag, propozycji i łamigłówek - w terminie do dnia 7 marca 2023 r. Nasz program udostępnimy do dnia 20 marca br. 

 

Wyrażam nadzieję, że uda nam się spotkać w Toruniu w czerwcu br.!

Jacek Pakuła