Program

X Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa
pt. Pomoc materialna dla studentów i doktorantów

Toruń, 5-7 czerwca 2023 r.

Hotel Toruń Mercure Centrum, ul. Kraszewskiego 1/3, 87-100 Toruń

Ramowy program:

Poniedziałek, 5 czerwca 2023 r.

12.00-12.30: otwarcie i rozpoczęcie konferencji
12.30-14.00: SWSA Agnieszka Miernik, Wybrane zagadnienia związane z ustawą
o świadczeniach rodzinnych i stypendium socjalnym (cz. 1)

14.00-15.00: pamiątkowe zdjęcie, obiad
15.00-16.30: SWSA Agnieszka Miernik, Wybrane zagadnienia związane z ustawą
o świadczeniach rodzinnych i stypendium socjalnym (cz. 2)

16.30-16.45: przerwa kawowa
16.45-18.15: dr hab. Marzena Szabłowska-Juckiewicz, Pomoc materialna
a odpowiedzialność pracownicza

18.15-19.00: czas wolny, konsultacje
19.00-22.00: kolacja na Starym Mieście (Browar Staromiejski Jan Olbracht, ul. Szczytna 15)

Wtorek, 6 czerwca 2023 r.

9.00-10.30: prof. dr hab. Jan Paweł Tarno, Środki dyscyplinujące organy przyznające pomoc materialną
10.30-10.45: przerwa kawowa
10.45-12.15: SWSA dr Mariusz Kotulski, Aktualne problemy pomocy materialnej
w orzecznictwie sądów administracyjnych (cz. 1)

12.15-12.30: przerwa kawowa
12.30-14.00: SWSA dr Mariusz Kotulski, Aktualne problemy pomocy materialnej
w orzecznictwie sądów administracyjnych (cz. 2)

14.00-15.00: obiad
15.00-16.30: mgr Jacek Pakuła, Stypendium rektora
16.30-17.00: czas wolny, konsultacje
17.00-19.00: zwiedzanie Starego Miasta
19.00-22.00: kolacja w hotelu

Środa, 7 czerwca 2022 r.

9.00-10.30: SNSA Mirosław Wincenciak, Wybrane problemy pomocy materialnej
w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego (cz. 1)

10.30-10.45: przerwa kawowa
10.45-12.15: SNSA Mirosław Wincenciak, Wybrane problemy pomocy materialnej
w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego (cz. 2)

12.15-12.30: przerwa kawowa
12.30-14.00: mgr Jacek Pakuła, Tryby nadzwyczajne weryfikacji decyzji
w przedmiocie przyznania pomocy materialnej oraz dochodzenie świadczeń wypłaconych
bez podstawy prawnej

14.00-15.30: zamknięcie i podsumowaie konferencji, obiad, konsultacje

Zakończenie konferencji planowane jest ok. godz. 14.30.

Zastrzegamy możliwość przesunięcia bloków tematycznych, jak również korekty programu.