Edycja 2022

 

 

 

 

 

 

Prezentacje do pobrania

W Toruniu w dniach 24-26 października 2022 r. odbywała się Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pt. Obsługa prawna uczelni.

Zgromadziła 65 uczestników reprezentujących uczelnie z całej Polski. Tematyka obrad koncentrowała się wokół roli profesjonalnego pełnomocnika przed sądem administracyjnym (prof. dr hab. Jan Paweł Tarno), akademickiego prawa pracy (dr hab. Marzena Szabłowska-Juckiewicz), spraw studenckich ze szczególnych uwzględnieniem pomocy materialnej dla studentów (mgr Jacek Pakuła), wybranych problemów związanych z obsługą prawną uczelni (mgr Marcin Chałupka), odpowiedzialności dyscyplinarnej (dr Dorota Sylwestrzak). 

Trzy dni obrad były okazją do dyskusji i wymiany poglądów. Obrady były owocne; poruszono takie zagadnienia, jak: klasyfikacja wpisu na listę studentów, decyzja dla studentów zagranicznych, charakter prawnego komisji antymobbingowych, rola radcy prawnego w pracach organów szkoły wyższej itd.

W maju 2023 roku planowana jest II edycja konferencji.