Plan konferencji na I półrocze 2023 roku

Banner_plan1
Close

Z przyjemnością informujemy, że Instytut Prawa Szkolnictwa Wyższego i Nauki planuje w I połowie 2023 roku zorganizować następujące ogólnopolskie konferencje naukowo-szkoleniowe:

  • Odpowiedzialność dyscyplinarna w szkole wyższej (19-21 kwietnia 2023 r.);
  • Obsługa prawna uczelni (15-17 maja 2023 r.) - II edycja;
  • Akademickie prawo zatrudnienia (22-24 maja 2023 r.) - II edycja;
  • Dziekanów i Prodziekanów pt. Wielopłaszczyznowość procesu kształcenia - zadania i wyzwania (29-31 maja 2023 r.) - V edycja;
  • Pomoc materialna dla studentów i doktorantów (5-7 czerwca 2023 r.) - X edycja;
  • Dyrektorów i Kadry Kierowniczej Szkół Doktorskich (19-21 czerwca 2023 r.) - IV edycja;
  • Ewaluacja jakości działalności naukowej (26-28 czerwca 2023 r.).

O szczegółach konferencji będziemy informować z odpowiednim wyprzedzeniem, publikując kolejne informacje w zakładce Konferencje.

Zachęcamy do subskrypcji bezpłatnego Newslettera.