OKNS Akademickie prawo zatrudnienia

 

 

Szanowni Państwo,

w imieniu organizatora – fundacji Instytut Prawa Szkolnictwa Wyższego i Nauki – mam zaszczyt poinformować, że III Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pt. Akademickie prawo zatrudnienia odbędzie się w Toruniu w dniach 5-7 czerwca 2024 r.

Zaproszenie do pobrania

Do udziału w konferencji zapraszamy P.T. Osoby odpowiedzialne za sprawy pracownicze, w szczególności dyrektorów, kierowników i pracowników działów kadr, ale również prawników zajmujących się obsługą prawną uczelni, słowem – wszystkich, którzy mają do czynienia zawodowo z akademickim prawem pracy.

Program tegorocznej konferencji koncentruje się wokół problemów związanych ze stosowaniem przyjętego już prawa, ale i zagadnień, które albo uczelnie aktualne wdrażają, albo w niedługim czasie będę musiały implementować. Wyzwań nie brakuje. W ramach każdego bloku przewidziano czas na pytania i dyskusję. Wyróżnikiem dotychczasowych toruńskich spotkań jest wszakże wymiana poglądów i doświadczeń.

Do udziału w roli prelegentów zaprosiliśmy ekspertów reprezentujących różne ośrodki i miejsca pracy, co pozwala na przedstawienie szerszej perspektywy – świata nauki i praktyków świadczących pomoc prawną, sądu pracy, związków zawodowych, czy inspekcji pracy. Stacjonarna formuła sprzyja stworzeniu forum wymiany myśli oraz integracji środowiska praktyków. Planowana data spotkania pozwala na przyjęcie, że obrady będą świetną okazją do wspólnego rozwiązania problemów, z jakimi borykają się uczelnie.

Do zobaczenia w Toruniu!
mgr Jacek Pakuła

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zaproszenie do pobrania

Na początku grudnia 2022 r. miała miejsce I edycja "konferencji kadrowej". Została ona życzliwie przyjęta przez P.T. Uczestników, co stanowiło zachętę do organizacji kolejnego spotkania.

Zgodnie z przyjetą formułą, adresatami konferencji są P.T. Osoby odpowiedzialne za sprawy pracownicze, w szczególności kierownicy i pracownicy działów kadr, ale również prawnicy odpowiedzialni za obsługę prawną, słowem – wszyscy, którzy mają do czynienia zawodowo z prawem pracy.

Tematyka konferencji koncentruje się wokół tzw. akademickiego prawa pracy. Z oczywistych względów edycja 2023 musi być poświęcona najnowszemu prawu i zmianom wynikającym z noweli Kodeksu pracy. 

Staraliśmy się wsłuchać we wskazówki P.T. Uczestników I edycji, za które jeszcze raz w tym miejscu dziękujemy. Do udziału w charakterze prelegentów zaprosiliśmy ekspertów łączących teorię z praktyką, co stanowi dodatkową zachętę do wymiany poglądów. Reprezentują oni różne środowiska, co pozwala na przedstawienie szerszej perspektywy – świata nauki, praktyków świadczących pomoc prawną, sądu pracy, czy związków zawodowych. Wszakże celem konferencji jest - od samego początku - prezentacja wybranych zagadnień, wymiana poglądów i doświadczeń. 

 

Stacjonarna formuła wydarzenia stanowi dodatkową okazję do integracji środowiska. Wyrażamy nadzieję, że konferencja – jako forum wymiany myśli i dobrych praktyk – na stałe wpisze się w kalendarz P.T. Osób odpowiedzialnych za sprawy pracownicze.

Do zobaczenia w Toruniu!
mgr Jacek Pakuła