Aktualności

V Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Dyrektorów i Kadry Kierowniczej Szkół Doktorskich już 26-28 czerwca 2024 r.

12 czerwca 2024

Zakończyła się XI Konferencja pt. Pomoc materialna dla studentów i doktorantów 2024

Za nami XI edycja Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej pt. Pomoc materialna dla studentów i doktorantów. Tegoroczna edycja zgromadziła blisko 100 uczestników, reprezentujących uczelnie z całej Polski. Patronat nad wydarzeniem objęli Rzecznik Praw Obywatelskich, Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, a także Wolters Kluwer Polska. W roli prelegentów - eksperci, w tym sędziowie NSA i WSA orzekający w sprawach przyznania pomocy materialnej.

01 czerwca 2024

Za nami VI edycja Konferencji Dziekanów i Prodziekanów!

W Toruniu w dniach 22-24 maja 2024 r. miała miejsce VI już edycja Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej pt. Wielopłaszczyznowość procesu kształcenia - zadania i wyzwania. W tegorocznej edycji wzięli udział P.T. Prorektorzy, Dziekani i Prodziekani reprezentujący ośrodki akademickie z całej Polski, w tym również uczelnie niepubliczne. Wszystkich łączyło ogromne zaangażowanie w sprawy uczelniane oraz sprawy studenckie.

26 maja 2024

VI Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Dziekanów i Prodziekanów już 22-24 maja 2024 r.

10 maja 2024

Znamy program III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej pt. Obsługa prawna uczelni!

03 kwietnia 2024

Konferencja pt. Ewaluacja nauki i szkolnictwa wyższego 2024

Z przyjemnością informujemy, że Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pt. Ewaluacja nauki i szkolnictwa wyższego odbędzie się w Toruniu w dniach 10-12 kwietnia 2024 r. Tym samym otwieramy cykl konferencji realizowanych w I połowie 2024 r. - adresowany do P.T. Przedstawicieli szkół wyższych oraz instytutów badawczych i naukowych.

01 marca 2024

Nauka i szkolnictwo wyższe - nowE prawA w Dzienniku Ustaw!

Dosłownie w ostatnich dniach opublikowano trzy akty prawne odnoszące się do sektora nauki i szkolnictwa wyższego. Nie jest trudno pominąć zmiany, a nieznajomość prawa szkodzi...

22 lutego 2024

Ogłaszamy harmonogram konferencji planowanych w I połowie 2024 r.!

Z przyjemnością przedstawiamy informację o konferencjach planowanych w I połowie 2024 r. Przed nami kolejne edycji naszych wydarzeń, ale również projekty zupełnie nowe.

20 grudnia 2023

Za nami Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa dla Kadry Kierowniczej Dziekanatów i Sekretariatów

W I połowie grudnia br. w Toruniu miały miejsce obrady, w których wzięli udział P.T. Dyrektorzy i Kierowniczy oraz Zastępcy biur rektora, biura dziekana, sekretariatów i dziekanatów. Trzy dni obrad ujawniły ogromną energię i zaangażowanie uczestników w sprawy uczelniane.

19 grudnia 2023

Wspominamy konferencję pt. Sprawy studenckie i kształcenie - prawo i praktyka!

W Toruniu w II połowie listopada br. miała miejsce konferencja poświęcona sprawom studenckim i kształceniu. Trzy dni arcyciekawych obrad, żywe dyskusje, wymiana poglądów i doświadczeń oraz inspirujące głosy uczestników.

18 grudnia 2023

Po konferencji pt. Odpowiedzialność dyscyplinarna w szkole wyższej i w instytutach badawczych oraz instytutach naukowych Polskiej Akademii Nauk

W II połowie października br. miała miejsce kolejna z cyklu ogólnopolskich konferencji naukowo-szkoleniowych, chociaż pierwsza poświęcona ważnej problematyce odpowiedzialności dyscyplinarnej studentów, doktorantów, nauczycieli akademickich oraz pracowników naukowych i badawczo-technicznych.

29 listopada 2023

Konferencja pt. Sprawy studenckie i kształcenia - prawo i praktyka

Pod koniec listopada br. w Toruniu odbędzie się ogólnopolska konferencja naukowo-szkoleniowa adresowana do P.T. Prorektorów i Prodziekanów, a także Dyrektorów, Kierowników i Pracowników działów spraw studenckich, nauczania i kształcenia, dziekanatów oraz centrów i biur obsługi studenta.

02 listopada 2023

Po konferencji pt. Legislacja akademicka (...) - podręcznik-poradnik pt. „Poprawność językowa w aktach prawnych”

W dniach 11-13 października 2023 r. w Toruniu miała miejsce I Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pt. Legislacja akademicka - tworzenie regulaminów, uchwał i zarządzeń. Za rok II edycja! Tuż przed konferencją na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano podręcznik - poradnik pt. „Poprawność językowa w aktach prawnych”. Publikacja ta jest dostępna online, do pobrania bez opłat.

23 października 2023

Zaczynamy jesienny cykl konferencji 2023

Wraz z początkiem roku akademickiego rozpoczynamy jesienny cykl konferencji naukowo-szkoleniowych. Zaproszenie obejmuje zupełnie nowe projekty, adresowane do wybranych grup pracowników uczelni, instytutów badawczych oraz instytutów naukowych PAN.

03 października 2023

W Dzienniku Ustaw opublikowano kolejne zmiany m.in. w ustawie - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

W dniu 26 września 2023 r. w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej opublikowana została ustawa z dnia 30 sierpnia 2023 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw. Zawiera ona przepisy wprowadzające zmiany m.in. w ustawie - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

26 września 2023

XXIV Polsko-Czesko-Słowacka Konferencja Prawa Ochrony Środowiska w Toruniu!

W Toruniu w dniach 1-2 wrześniach 2023 r. odbywa się XXIV Polsko-Czesko-Słowacka Konferencja Prawa Ochrony Środowiska: Partycypacja społeczna w ochronie środowiska w Europie Środkowej – w 25. rocznicę podpisania Konwencji z Aarhus.

01 września 2023

Ustawa o zmianie m.in. Prawa o szkolnictwie wyższym opublikowana w Dzienniku Ustaw!

W dniu 22 sierpnia 2023 r. w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej opublikowana została ustawa z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw. Zgodnie z tytułem zawiera ona dość istotne zmiany w zakresie Karty Nauczyciela, to również dotyka regulacji poświęconych nauce i szkolnictwu wyższemu.

22 sierpnia 2023

Ruszają bezpłatne webinary w ramach projektu pt. Pomoc materialna dla studentów - kompetentnie i na czas!

Chwalimy się - otrzymaliśmy grant MEiN na działania adresowane do P.T. Pracowników szkół wyższych odpowiedzialnych za stypendia i zapomogi.

04 lipca 2023

Rzeczpospolita opublikowała 12. Ranking Wydziałów Prawa 2023!

Znamy najlepsze ośrodki akademickie kształcące na kierunku prawo wg dziennika Rzeczpospolita!

23 czerwca 2023

Nowela PSWiN w Senacie RP

Prace nad nowelizacją m.in. ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce wkroczyły w kolejny etap legislacyjny.

22 czerwca 2023

Nowela PSWiN w Sejmie

Do Sejmu wypłynął poselski projekt ustawy o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela, ustawy o instytutach badawczych, ustawy - Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw. Zmiany dotyczą również ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

23 maja 2023

II edycja konferencji pt. Akademickie prawo zatrudnienia

Tegoroczna, II edycja konferencji odbędzie się w Toruniu w dniach 22-24 maja 2023 r.

28 marca 2023

Ruszyła rejestracja udziału w konferencji pt. Obsługa prawna uczelni!

Tegoroczna, II edycja konferencji odbędzie się w Toruniu w dniach 15-17 maja 2023 r. Zapraszamy do udziału P.T. Prawników odpowiedzialnych za sprawy szkolnictwa wyższego i nauki.

26 marca 2023

Rada Programowa V Konferencji Dziekanów i Prodziekanów

10 lutego 2023

Plan konferencji na I półrocze 2023 roku

09 lutego 2023

Nowela PSWiN opublikowana!

W Dzienniku Ustaw opublikowano w dniu 31 stycznia 2023 r. ustawę z dnia 13 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych innych ustaw.

31 stycznia 2023

Rusza rejestracja udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej pt. Akademickie prawo zatrudnienia!

W Toruniu w dniach 5-7 grudnia 2022 r. planowana jest Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pt. Akademickie prawo zatrudnienia!

28 października 2022

Zakończyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pt. Akademickie prawo zatrudnienia

15 grudnia 2022

Wiosenna oferta szkoleń

Zapraszamy do udziału w webinarach, które odbędą się w miesiącach marzec-maj br. Obok pomocy materialnej dla studentów i doktorantów oraz prawnych aspektów kształcenia w szkołach doktorskich nowością są szkolenia dot. promotora i promotora pomocniczego oraz nostryfikacji dyplomów dotyczących uzyskania stopnia naukowego.

20 lutego 2023

Za nami Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pt. Obsługa prawna uczelni

W dniach 24-26 października 2022 r. miała miejsce w Toruniu konferencja, która zgromadziła 65 uczestników reprezentujących uczelnie z całej Polski. W 2023 roku kolejne spotkanie!

27 października 2022

OKNS pt. Obsługa prawna uczelni z patronatem honorowym Krajowej Rady Radców Prawnych!

26 sierpnia 2022

21-VII-2022 Rusza rejestracja udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej pt. Obsługa prawna uczelni

W Toruniu w dniach 24-26 października 2022 r. odbędzie się konferencja adresowana do P.T. Przedstawicieli kadr odpowiedzialnych za obsługę prawną uczelni, w szczególności adwokatów, radców prawnych i pozostałych pracowników biur i działów prawnych.

21 lipca 2022

20-VII-2022 Od czegoś trzeba zacząć, czyli Instytut Prawa Szkolnictwa Wyższego i Nauki zaprasza!

21 lipca 2022