Za nami VI edycja Konferencji Dziekanów i Prodziekanów!

Dzie%c5%84_i_(50)
Close

Zakończyła się VI Ogólnopolska Konferencja Dziekanów i Prodziekanów pt. Wielopłaszczyznowość procesu kształcenia - zadania i wyzwania (Toruń 22-24 maja 2024 r.).

Patronat nad tegoroczną edycję sprawował Wolters Kluwer Polska. 

Uczestnicy reprezentowali ośrodki akademickie z całej Polski, w tym również uczelnie niepubliczne. Wyróżnikiem tegorocznej edycji był udział nie tylko P.T. Dziekanów i Prodziekanów, ale również Prorektorów (!).

Nie sposób pominąć Prelegentów reprezentujących różne ośrodki akademickie. Przypomnieć należy, że procedura związana z wyborem wykładowców jest złożona. Najpierw Rada Programowa przesyła swoje propozycje tematyczne, następnie rozpoczynają się rozmowy z kandydatami na wykładowców. Finalnie prelegentami zostają osoby mogące pochwalić się najlepszych przygotowaniem merytorycznym. W tym roku byli to: prof. dr hab. Paweł Chmielnicki z Uniwersytetu Warszawskiego, dr hab. Monika Wałachowska, prof. UMK z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz dr hab. Agnieszka Ziółkowska, prof. UŚ z Uniwersytetu Śląskiego. Sprawy związane z aktualnym orzecznictwem Naczelnego Sądu Administracyjnego przedstawił mgr Jacek Pakuła z Instytutu Prawa Szkolnictwa Wyższego i Nauki.

Aktywny udział w obradach potwierdza, że Uczestników łączy ogromne zaangażowanie w sprawy uczelniane, dbałość o jakość kształcenia oraz chęć dokształcania się, aby sprawy studenckie rozpatrywać i rozwiązywać jak najlepiej. Dyskusje trwały nie tylko w trakcie obrad, ale również do późnych godzin wieczornych. Wymiana poglądów i doświadczeń to jeden z wyróżników toruńskich konferencji. Tak było również podczas tegorocznej edycji. Uczestnicy zgodnie zapowiedzieli chęć spotkania za rok.

W II połowie 2024 r. planowany jest projekt dla osób obejmujących pierwszy raz stanowisko prodziekana, a także II edycja Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej pt. Sprawy studenckie i kształcenie.

Osobom chcącym być na bieżaco, polecamy bezpłatną subskrypcję Newslettera.

Do zobaczenia za rok!