Program

XI Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa
pt. Pomoc materialna dla studentów i doktorantów

Toruń, 27-29 maja 2024 r.

Hotel Toruń Mercure Centrum, ul. Kraszewskiego 1/3, 87-100 Toruń

Ramowy program:

Poniedziałek, 27 maja 2024 r.

12.00-12.30: otwarcie i rozpoczęcie konferencji
12.30-14.00: SNSA dr hab. Mirosław Wincenciak, prof. UwB, Wybrane problemy pomocy materialnej w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego (cz. 1)
14.00-15.00: pamiątkowe zdjęcie, obiad
15.00-16.30: SNSA dr hab. Mirosław Wincenciak, prof. UwB, Wybrane problemy pomocy materialnej w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego (cz. 2)
16.30-16.45: przerwa kawowa
16.45-18.15: mgr Jacek Pakuła, „Nie jest rzeczą Sądu poszukiwanie argumentów…”, czyli jak uzasadniać decyzje w przedmiocie odmowy przyznania pomocy materialnej dla studentów (cz. 1)
18.15-19.00: czas wolny, konsultacje
19.00-22.00: kolacja

Wtorek, 28 maja 2024 r.

9.00-10.30: mgr Jacek Pakuła, „Nie jest rzeczą Sądu poszukiwanie argumentów…”, czyli jak uzasadniać decyzje w przedmiocie odmowy przyznania pomocy materialnej dla studentów (cz. 2)
10.30-10.45: przerwa kawowa
10.45-12.15: SWSA dr Mariusz Kotulski, Aktualne problemy pomocy materialnej w orzecznictwie sądów administracyjnych (cz. 1)
12.15-12.30: przerwa kawowa
12.30-14.00: SWSA dr Mariusz Kotulski, Aktualne problemy pomocy materialnej w orzecznictwie sądów administracyjnych (cz. 2)
14.00-15.00: obiad
15.00-16.30: mgr Jacek Pakuła, Zmiany w prawie - panel dyskusyjny
16.30-17.00: czas wolny, konsultacje
17.00-19.00: zwiedzanie Starego Miasta
19.00-22.00: kolacja w hotelu

Środa, 7 czerwca 2022 r.

9.00-10.30: dr hab. Monika Wałachowska, prof. UMK, O odpowiedzialności odszkodowawczej za naruszenie przepisów o pomocy materialnej dla studentów
10.30-10.45: przerwa kawowa
10.45-12.15: SWSA Agnieszka Miernik, Wybrane zagadnienia związane z ustawą o świadczeniach rodzinnych i stypendium socjalnym (cz. 1)
12.15-12.30: przerwa kawowa
12.30-14.00: SWSA Agnieszka Miernik, Wybrane zagadnienia związane z ustawą o świadczeniach rodzinnych i stypendium socjalnym (cz. 2)
14.00-15.30: zamknięcie i podsumowaie konferencji, obiad, konsultacje

Zakończenie konferencji planowane jest ok. godz. 14.30.
Zastrzegamy możliwość przesunięcia bloków tematycznych, jak również korekty programu.