Po konferencji pt. Odpowiedzialność dyscyplinarna w szkole wyższej i w instytutach badawczych oraz instytutach naukowych Polskiej Akademii Nauk

4i3a2599
Close

W Toruniu w dniach 16-18 października 2023 r. miała miejsce Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pt. Odpowiedzialność dyscyplinarna w szkole wyższej i instytutach badawczych oraz instytutach naukowych Polskiej Akademii Nauk.

Konferencja zgromadziła P. T. Uczestników reprezentujacych ośrodki z całej Polski. Wzięli w niej udział rzecznicy dyscyplinarni, członkowie komisji dyscyplinarnych, pracownicy administracyjni odpowiedzialni za obsługę postępowań dyscyplinarnych oraz radcowie prawni i adwokaci. Program obejmował takie zagadnienia jak:

  • Wpływ rozstrzygnięć dyscyplinarnych na status studenta, doktoranta i nauczyciela akademickiego oraz pracownika naukowego i badawczo-technicznego (mgr Jacek Pakuła);
  • Odpowiedzialność dyscyplinarna z tytułu naruszenia praw własności intelektualnej (dr hab. Monika Wałachowska, prof. UMK);
  • Postępowanie w sprawach dyscyplinarnych nauczycieli akademickich przed komisją dyscyplinarną przy RGNiSW (dr hab. Agnieszka Ziółkowska, prof. UŚ);
  • Postępowanie pierwszoinstancyjne w sprawach dyscyplinarnych studentów i doktorantów (dr hab. Agnieszka Ziółkowska, prof. UŚ);
  • Postępowanie odwoławcze w  sprawach dyscyplinarnych studentów i doktorantów (dr hab. Agnieszka Ziółkowska, prof. UŚ);
  • Odpowiedzialność odszkodowawcza za naruszenie przepisów o postępowaniu dyscyplinarnym (dr hab. Monika Wałachowska, prof. UMK);
  • Postępowanie wyjaśniające w sprawach studentów, doktorantów i nauczycieli akademickich oraz pracowników naukowych i badawczo-technicznych (dr hab. Dorota Sylwestrzak);
  • Postępowanie pierwszoinstancyjne i odwoławcze w sprawach dyscyplinarnych nauczycieli akademickich oraz pracowników naukowych i badawczo-technicznych (dr hab. Dorota Sylwestrzak);
  • Koncyliacyjne sposoby zakończenia postępowań dyscyplinarnych (dr hab. Dorota Sylwestrzak);

Patronat nad konferencją objęli: Wolters Kluwer Polska oraz miesięcznik Forum Akademickie.

Konferencja spotkała się z życzliwym przyjęciem P.T. Uczestników. II edycja planowana jest w październiku 2024 roku. Natomiast na początku lutego 2024 planowane jest 2-dniowe szkolenie poświęcone tytułowej odpowiedzialności dyscyplinarnej.