Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Kontrola sądowa aktów i czynności organów szkół wyższych, Toruń X 2024 r.

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że w październiku 2024 roku planowana jest Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Sądowa kontrola aktów i czynności organów szkół wyższych.

Konferencja łączy się z powstaniem sieci badawczej, której celem jest prowadzenie badań nad prawem szkolnictwa wyższego i nauki. 

Seminarium naukowe 20 czerwca 2024 r.

Celem konferencji jest prezentacja i wymiana poglądów, a także próba zmierzenia się z rozwiązaniami przyjętymi w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, a także zmianami prawa już przyjętymi, jak i planowanymi. 

Szersza, aniżeli w poprzednim stanie prawnym, autonomia szkolnictwa wyższego pozwala instytucjom, takim jak uczelnie, na uszczegółowienie praw i obowiązków studentów i doktorantów. Oznacza to, że kontrola sądowa, w jeszcze większym stopniu, musi uwzględniać nie tylko przepisy prawa powszechnie obowiązującego, ale także wewnętrzne źródła prawa.

Nasze zaproszenie kierujemy do P.T. Osób, dla których prawo szkolnictwa wyższego i szkolnictwa wyższego znajduje się w kręgu zainteresowań naukowych i zawodowych. Oferujemy dwa warianty uczestnictwa. Pierwszy, w charakterze czynnym, z możliwością wygłoszenia referatu. Drugi zakłada tzw. udział bierny – liczymy jednak na Państwa głos w trakcie obrad. 

Szczegółowe informacje zostaną opublikowanie w dniu 20 czerwca 2024 r. 

Wyrażamy nadzieję, że nasza inicjatywa spotka się z Państwa zainteresowaniem. Już teraz zachęcamy do udziału.

Korzystając z okazji zapraszam do udziału w bezpłatnym seminarium naukowym, które odbędzie się w dniu 20 czerwca 2024 r. (szczegółowe informacje). 

W przypadku jakichkolwiek pytań, zapraszam do kontaktu.

Jacek Pakuła