Wspominamy konferencję pt. Sprawy studenckie i kształcenie - prawo i praktyka!

Konf_(58)
Close

W Toruniu w dniach 22-24 listopada 2023 r. miała miejsce Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pt. Sprawy studenckie i kształcenie - prawo i praktyka.

Konferencja zgromadziła P. T. Uczestników reprezentujacych ośrodki z całej Polski. Wzięli w niej udział dziekani i prodziekani, dyrektorzy i kierownicy działów spraw studenckich, kształcenia i nauczania, kierownicy dziekanatów i sekretariatów, pracownicy związany z obsługą tytułowych spraw oraz prawnicy. Patronat nad konferencją sprawował: Wolters Kluwer Polska.

Wykład inaugurujacy obrady pt „Nie jest rzeczą Sądu poszukiwanie argumentów…”, czyli jak uzasadniać decyzje w indywidualnych sprawach studentów wygłosił mgr Jacek Pakuła (IPSWiN)

W dalszej części obrad dr hab. Marzena Szabłowska-Juckiewicz omówiła relację studenta z uczelnią w kontekście akademickiego prawa zatrudniania, natomiast dr hab. Agnieszka Ziółkowska, prof. UŚ przedstawiła wybrane problemy związane ze stosowaniem regulaminu studiów.

Drugi dzień obrad skupiony był na dyskusji prowadzonej przez dr hab. Agnieszkę Ziółkowską, prof. UŚ wokół dostępności uczelni i kształcenia dla osób z niepełnosprawnością oraz zapewniania jakości kształcenia. Następnie dr Maciej Kobak zaprezentował aktualne orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawach studenckich.

Ostatni, trzeci dzień obrad obejmował zagadnienia związane z akademickim prawem zatrudnienia, które prezentowała dr hab. Marzena Szabłowska-Juckiewicz, zaś w dalszej części dr Wiktoria Osdoba przedstawiła problematykę tworzenia akademickich aktów prawnych.

Wyróżnikiem toruńskich konferencji jest aktywny udział uczestników w ramach obrad. Prelegenci starają się przygować swoje wystąpienia z najwyższą starannością, ale wielką wartością tych spotkań jest dyskusja i wymiana doświadczeń. Tak było również podczas tej konferencji. Cieszy przygotowanie merytoryczne, ale również życzliwość i otwartość uczestników. Żywe dyskusje trwały nie tylko podczas obrad, ale również w późniejszych godzinach, a podnoszone wtedy głosy oraz zgłaszane uwagi to inspiracja, aby spotkać się za rok.

Konferencja spotkała się z życzliwym przyjęciem P.T. Uczestników. II edycja planowana jest w listopadzie 2024 roku. Natomiast pod koniec stycznia 2024 r. odbędzie się szkolenie na temat wydawania decyzji w indywidualnych sprawach studentów.