Za nami Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa dla Kadry Kierowniczej Dziekanatów i Sekretariatów

Konferencja_grudzie%c5%84_23_(41)
Close

W Toruniu w dniach 11-13 grudnia 2023 r. miała miejsce Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa dla Kadry Kierowniczej Dziekanatów i Sekretariatów.

Konferencja zgromadziła P. T. Uczestników reprezentujacych ośrodki z całej Polski. Wzięli w niej udział w szczególności kierownicy i zastępcy kierowników biur rektora, sekretariatów i dziekanatów. Patronat nad konferencją sprawował: Wolters Kluwer Polska.

Wykład inaugurujacy obrady pt. Środki dyscyplinujące organy akademickie – grzywna a suma pieniężna wygłosił mgr Jacek Pakuła (IPSWiN). W dalszej części obrad dr hab. Dorota Sylwestrzak omówiła problematykę organizacja i przebiegu akademickich wyborów. 

Drugi dzień obrad skupiony był na zagadnieniach związanych z prawem pracy. Dr hab. Marzena Szabłowska-Juckiewicz omówiła relację przepisów akademickich a Kodeksu pracy i innych odesłań w kontekście akademickiego prawa zatrudnienia oraz przedstawiła problemy związane z mobbingiem i innymi zachowaniami niepożądanymi, zaś dr Katarzywa Wesołowska w swojej prezentancji skoncentrowała się na pracy zdalnej.

Ostatni, trzeci dzień obrad obejmował zagadnienia związane z akademickim prawem zatrudnienia - dr hab. Marzena Szabłowska-Juckiewicz prezentowała treści związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych i podróżami służbowymi. Natomiast dr Paweł Dąbrowski przedstawił praktyczne aspekty przyjmowania i załatwiania pism w praktyce dziekanatów i sekretariatów.

Była to ostatnia w 2023 roku konferencja. Mogłoby się wydawać, że grudniowa aura i czas Świąt będą przeszkodą w obradach. Było zupełnie inaczej. Toruńskie spotkania zyskują na atrakcyjności i rośnie zainteresowanie z uwagi na aktywny udział uczestników i tak było również podczas tej konferencji. Wykłady stanowiły zachętę do dyskusji i zadawania pytań. Inspirujące było zaaganżowane uczestników - pytania, prezentacja własnych doświadczeń, rozmowy w kuluarach. Biła pozytywna energia od uczestników, co jest budujące. Wszaksże trudno, aby uczelnia działała sprawnie bez dobrze zorganizowanego sekretariatu i dziekanatu. Cieszy więc zaangażowanie pracowników administracyjnych w sprawy uczelniane. 

Konferencja spotkała się z życzliwym przyjęciem P.T. Uczestników. II edycja planowana jest w II połowie 2024 roku. Natomiast pod koniec stycznia 2024 r. odbędzie się szkolenie na temat wydawania decyzji w indywidualnych sprawach studentów.