Ogłaszamy harmonogram konferencji planowanych w I połowie 2024 r.!

Bannerharmonogram
Close

 

Z przyjemnością prezentujemy harmonogram ogólnopolskich konferencji naukowo-szkoleniowych zaplanowanych na I połowę 2024 roku.

Przygotowaliśmy kolejne edycje przedsięwzięć, ale również projekty zupełnie nowe. Od samego początku nasze projekty gromadzą P.T. Przedstawicieli szkół wyższych, a także instytutów naukowych PAN oraz instytutów badawczych z całej Polski. Wyróżnikiem jest aktywny udział P.T. Uczestników, wymiana poglądów i doświadczeń, a także żywiołowe dyskusje trwające do późnych godzin. 

Harmonogram do pobrania

Przed nami:

  • Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pt. Ewaluacja nauki i szkolnictwa wyższego, Toruń, 11-13 marca 2024 r. szczegóły
  • III Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pt. Obsługa prawna uczelni, Toruń, 17-19 kwietnia 2024 r. szczegóły
  • VI Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Dziekanów i Prodziekanów pt. Wielopłaszczyznowość procesu kształcenia - zadania i wyzwania, Toruń, 22-24 maja 2024 r. szczegóły
  • XI Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pt. Pomoc materialna dla studentów i doktorantów, Toruń, 27-29 maja 2024 r. szczegóły
  • III Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pt. Akademickie prawo zatrudnienia, Toruń, 5-7 czerwca 2024 r. szczegóły
  • V Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Dyrektorów i Kadry Kierowniczej Szkół Doktorskich, Toruń, 26-28 czerwca 2024 r. szczegóły

W odpowiedzi na prośby P.T. Uczestników otwieramy rejestrację udziału w ww. konferencjach już teraz. Dla osób, które uczestniczą od lat w naszych projektach, niekiedy od pierwszej edycji, umożliwiamy rejestrację jeszcze w 2023 roku przy zachowaniu dotychczasowych opłat (data graniczna zgłoszenia to 10 stycznia 2024 r.). 

Szczegółowy program każdej konferencji będziemy publikować z odpowiednim wyprzedzeniem.

Serdecznie zapraszamy do udziału w projektach organizowanych przez Instytut Prawa Szkolnictwa Wyższego i Nauki.