OKNS Obsługa prawna uczelni

Banneropupodl

 

Szanowni Państwo,

II Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pt. Obsługa prawna uczelni odbędzie się w dniach 15-17 maja 2023 r. w Toruniu.

Patronat honorowy nad konferencją objęła Krajowa Rada Radców Prawnych, zaś patronat medialny sprawuje dziennik Rzeczpospolita oraz miesięcznik Forum Akademickie.

ZAPROSZENIE DO POBRANIA

Przypomnieć należy, że pod koniec października 2022 r. udało się zorganizować I edycję konferencji pt. Obsługa prawna uczelni. Została ona życzliwie przyjęta przez P.T. Uczestników, co stanowiło zachętę do organizacji kolejnego spotkania.

Zgodnie z przyjętą formułą, adresatami konferencji są P.T. Osoby odpowiedzialne za obsługę prawną uczelni, w szczególności: adwokaci i radcowie prawni oraz pracownicy biur i  działów prawnych szkół wyższych.

Tematyka tegorocznej konferencji pt. Obsługa prawna uczelni, co oczywiste, koncentruje się wokół prawnych aspektów nauki i szkolnictwa wyższego. Celem konferencji jest prezentacja wybranych zagadnień, wymiana poglądów i doświadczeń związanych ze wdrażaniem ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Chodzi również o analizę najnowszych zmian - tych już obowiązujących oraz projektowanych. 

Wyróżkiem, w stosunku do edycji 2022, jest skoncentrowanie obrad wokół wybranych zagadnień, mających swoje źródło w nowelizacji prawa (np. akademickie prawo zatrudnienia), czy wyrokach Naczelnego Sądu Administracyjnego (np. uchylenie decyzji w przedmiocie skreślenia z listy studentów a wygaszenie kierunku studiów).

Program konferencji został podzielony na bloki tematyczne, w ramach których zostaną omówione aktualne problemy i najnowsze orzecznictwo. Przewidziano czas na pytania i dyskusję. W roli prelegentów wystąpią eksperci reprezentujący różne ośrodki, co stanowi dodatkową zachętę do wymiany poglądów. 

Stacjonarna formuła wydarzenia stanowi dodatkową okazję do integracji środowiska.

Wyrażamy nadzieję, że konferencja - jako forum wymiany myśli i dobrych praktyk - na stałe wpisze się w kalendarz prawników odpowiedzialnych za obsługę prawną uczelni.

Dbając o komfort P.T. Uczestników wprowadziliśmy limit miejsc – decyduje kolejność zgłoszeń. Już teraz zachęcam do rezerwacji terminu wyrażając nadzieję, że uda nam się spotkać w Toruniu!

Z wyrazami szacunku
Jacek Pakuła

Patronat: