Nowela PSWiN w Senacie RP

Screenshot_2023-06-23_at_22-16-26_kancelaria_senatu_-_64-porz-1.pdf
Close

Ustawa o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw została przyjęta przez Sejm i trafiła do Senatu RP, gdzie można śledzić dalszy proces legislacyjny.

Poselski projekt ustawy obejmuje również spraw nauki i szkolnictwa wyższego.
 • art. 8 dotyczy zmian w ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych;
 • art 12 - ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
 • art. 13 - ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i
  nauce;
 • art. 14 - ustawy  z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz;
 • art. 17 - ustawy  z dnia 29 września 2022 r. o zmianie ustawy – Przepisy
  wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, ustawy o
  szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 oraz ustawy o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych innych ustaw;
 • art. 18 - ustawy z dnia 7 października 2022 r. o Instytucie Rozwoju Języka
  Polskiego im. świętego Maksymiliana Marii Kolbego;
 • art. 19 - ustawy  z dnia 1 grudnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach
  służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023.

Należy pamiętać o przepisach przejściowych i końcowych, tj. art. 24-26; 28-41.