Prelegenci

XI Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa
Pomoc materialna dla studentów i doktorantów
Toruń 27-29 maja 2024 r.

kadra wykładowa

SWSA Dr Mariusz Kotulski - adiunkt w Katedrze Prawa Administracyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie. W latach 1995-2004 członek etatowy w Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Krakowie. Wykładowca na studiach podyplomowych w Uniwersytecie Jagiellońskim i w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, a także dla aplikantów Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie, Krakowskiej Izby Notarialnej oraz Izby Komorniczej w Krakowie. Autor ponad 160 publikacji naukowych. W sferze zainteresowań naukowych, badawczych i praktycznych koncentruje się m.in. na akcie administracyjnym, postępowaniu administracyjnym oraz postępowaniu przed sądami administracyjnymi. 

SWSA Agnieszka Miernik - absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zajmowała się legislacją w administracji rządowej (1996-2005), od 2006 r. związana z sądownictwem administracyjnym - asesor, a następnie sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, od 2018 r. na stałej delegacji w Naczelnym Sądzie Administracyjnym. Wykładowczyni na aplikacji adwokackiej w Okręgowej Izbie Adwokackiej w Warszawie. W pracy orzeczniczej zajmuje się tematyką nieruchomości i szeroko rozumianej pomocy społecznej. Sędzia sprawozdawca w sprawie I OSK 2912/17. 

Mgr Jacek Pakuła - prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, związany z Instytutem Prawa Szkolnictwa Wyższego i Nauki. Autor artykułów prasowych (Dziennik Gazeta Prawna, Rzeczpospolita, Forum Akademickie) i publikacji naukowo-szkoleniowych z zakresu prawa akademickiego ze szczególnym uwzględnieniem pomocy materialnej dla studentów i doktorantów, w latach 2013-2016 pełnomocnik Dziekana WPiA UMK ds. Kontaktów z Interesariuszami, współtwórca Forum Pracodawców Wydziału Prawa i Administracji UMK. 

Dr hab. Monika Wałachowska, prof. UMK - doktor habilitowany nauk prawnych, Kierownik Katedry Prawa Ubezpieczeniowego i Medycznego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Autorka ponad 130 prac naukowych z szeroko pojętego prawa cywilnego (w tym dwóch monografii), w tym odszkodowawczego, prawa medycznego, a także z prawa ubezpieczeniowego i prawa prywatnego międzynarodowego oraz prawa umów (w związku z  ubezpieczeniem społecznym) i  związanych z  tym kwestii prawno-autorskich. Zajmuje się także problematyką prawną stosowania sztucznej inteligencji. Stypendystka MaxPlanck Institute for Comparative and Private International Law w Hamburgu; Członek European Law Institute; Członek polskiego  Oddziału AIDA (Association Internationale de Droit des Assurances) i  polskiego stowarzyszenia prawa prywatnego  międzynarodowego. Radca prawny przy OIRP w Toruniu.

SNSA Dr hab. Mirosław Wincenciak, prof. UwB - samodzielny pracownik Katedry Prawa i Postępowania Administracyjnego Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego. W pracy orzeczniczej zajmuje się między innymi zagadnieniami szkolnictwa wyższego i oświaty. Autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa administracyjnego, w tym glos, komentarzy i podręczników.

 

Doświadczenia poprzednich edycji ukazały złożoność i wieloaspektowość problematyki świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów. Toruńska konferencja stanowi ważne forum wymiany poglądów oraz stwarza P.T. Uczestnikom możliwość podniesienia kwalifikacji. Dlatego tak ważną rolę przywiązujemy do poziomu merytorycznego. Dotychczas w konferencji w roli wykładowców wystąpili: 

  • sędziowie sądów administracynych: SNSA dr Wiesław Czerwiński, SWSA Jarosław Wichrowski i SWSA Joanna Brzezińska;
  • praktycy: dr Monika Stachowiak-Kudła, r. pr. Marcin Chałupka, dr Aleksander Jakubowski, dr Sebatian Gajewski, mgr Piotr Majewski, dr Adam Szot, mgr Piotr Pokorny, mgr Piotr Szumliński, dr Małgorzata Szalewska, dr Marzena Szabłowska-Juckiewicz, dr Michał Leciak; dr Mariusz Zagórski, dr Paweł Dańczak, dr hab. Robert Suwaj, prof. PW.

Począwszy od III edycji konferencji (2014 r.) w ramach wykładu inaugurującego obrady Pan prof. dr hab. Jan Paweł Tarno prezentował aktualne orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego w tzw. sprawach stypendialnych.