OKNS dla Kadry Kierowniczej Dziekanatów i Sekretariatów

 

Szanowni Państwo,

mam zaszczyt poinformować, że II Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowej dla Kadry Kierowniczej Dziekanatów i Sekretariatów planowana jest w II połowie 2024 roku!

Przypomnieć należy, że pierwsze spotkanie zostało zorganizowane w Toruniu w dnaich 11-13 grudnia 2023 r. Idea cyklicznej konferencji spotkała się z życzliwym przyjęciem ze strony P.T. Uczestników. Uczciwość akademicka nakazuje ujawnić, że dla Organizatorów udział w obradach w gronie tak zaangażowanych uczestników, a także możliwość rozmów i wymiany poglądów, dyskusja o podobnych problemach, dzielenie się doświadczeniami - to wszystko stanowi dla nas zachętę, aby przygotować kolejnę edycję konferencji.

Szczegóły wkrótce!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zaproszenie do pobrania

W ostatnim czasie miały miejsce kolejne edycje naszych ogólnopolskich konferencji naukowo-szkoleniowych, m.in. Legislacja akademicka - tworzenie regulaminów, uchwał i zarządzeń, czy Odpowiedzialność dyscyplinarna w szkole wyższej/instytutach badawczych i instytutach naukowych Polskiej Akademii Nauk. W maju br. udało się zorganizować m.in. V Konferencję Dziekanów i Prodziekanów i II Konferencję pt. Akademickie prawo zatrudnieniaWszystkie te projekty łączy jedno - Uczestnikami są osoby zaangażowane w sprawy Akademii!

Życzliwe przyjęcie tych projektów, a także napływające zapytania sprawiły, że podjęliśmy się zorganizowania konferencji naukowo-szkoleniowej  adresowanej, zgodnie z tytułem, do kadry kierowniczej dziekanatów i sekretariatów. Szkoła wyższa, instytyt badawczy i instytut naukowy Polskiej Akademii Nauk wymagają sprawnego zarządzania, a bez udziału właśnie kompetentnego i zaangażowanego tzw. aparatu obsługi nie jest to możliwe.

Dlatego do udziału zapraszamy osoby, które chcą wiedzieć wiecej które chcą wiedzieć więcej, aby jeszcze lepiej wykonywać powierzone zadania!

Program konferencji został podzielony na kilka bloków tematycznych. Zaczynamy od grzywny i sumy pieniężnej, które łączą się z bezczynnością organu i przewlekłym prowadzeniem sprawy. Nie mogło zabraknąć akademickiego prawa pracy i wyzwań, jak np. praca zdalna, mobbing, ale i podnoszenie kwalifikacji zawodowych oraz podróże służbowe. Aktualna jest również problematyka organizacji procesu wyborczego. Wreszcie, nie sposób pomijać zagadnień takich jak: sposób wnoszenia pism po 10 XII, skuteczne podpisywanie pism, dostęp do informacji publicznej, skargi i wnioski oraz wydawania zaświadczeń. W ramach każdego z bloków tematycznych przewidziano czas na pytania i dyskusję. Celem konferencji jest wszakże wymiana poglądów i doświadczeń.

W roli prelegentów wystąpią eksperci łączący teorię z praktyką, co stanowi impuls do debaty. Planowana data spotkania pozwala na przyjęcie, że obrady będą świetną okazją do rozwiązywania problemów wspólnie w gronie praktyków. Stacjonarna formuła wydarzenia stanowi dodatkową okazję do integracji środowiska.

Dbając o komfort P.T. Uczestników, wprowadzono limit miejsc – decyduje kolejność zgłoszeń. 

Do zobaczenia w Toruniu!
mgr Jacek Pakuła