OKNS Dziekanów i Prodziekanów

 

Szanowni Państwo,

z przyjemnością informujemy, że V Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Dziekanów i Prodziekanów pt. Wielopłaszczyznowość procesu kształcenia - zadania i wyzwania odbędzie się w Toruniu w dniach 29-31 maja 2023 roku!

ZAPROSZENIE

Zgodnie z tytułem, zaproszenie adresujemy do P.T. Dziekanów i Prodziekanów, Dyrektorów i Zastępców Dyrektora, a także pozostałych Osób pełniących funkcje kierownicze z zakresu szeroko rozumianych spraw studenckich.

Przypomnieć należy, że ubiegłoroczna, IV edycja została życzliwie przyjęta przez P.T. Uczestników, co zachęciło nas do organizacji kolejnego spotkania. Od samego początku celem konferencji jest prezentacja wybranych zagadnień, wymiana poglądów i doświadczeń związanych z tytułowym procesem kształcenia, z uwzględnieniem prawnych aspektów obsługi studentów.

Program tegorocznej konferencji koncentruje się wokół bloków tematycznych, nad których doborem czuwała Rada Programowa. Nie było to zadanie łatwe, a ostateczny kształt programu był wynikiem kompromisu. Taka jest również rola dziekanów i prodziekanów – często muszą godzić interesariuszy szkoły wyższej. Dlatego pierwszy z bloków poświęcony jest prawu pracy, co zresztą wynika z istotnej nowelizacji Kodeksu pracy oraz metodom rozwiązywania konfliktów. Podczas drugiego bloku omawiamy aktualne orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz zmiany w prawie. Trzeci blok poświęcony jest współpracy z pracodawcami – studia dualne, ale i olbrzymi potencjał w kontekście rekrutacji na studia II stopnia. Tematem czwartego bloku jest tutoring akademicki, niezwykle istotne narzędzia wspierania studentów, zyskujący zupełnie nowe znaczenie w kontekście nieprzewidzianych dotychczas okoliczności.

W ramach każdego z bloków tematycznych przewidziano czas na pytania i dyskusję. W roli prelegentów wystąpią eksperci łączący teorię z praktyką, co stanowi dodatkową zachętę do wymiany poglądów. Planowana data spotkania pozwala na przyjęcie, że obrady będą świetną okazją do rozwiązywania problemów w gronie praktyków. Stacjonarna formuła wydarzenia stanowi dodatkową okazję do integracji środowiska.

Już teraz prosimy o rezerwację terminu majowego, licząc że uda się spotkać w Toruniu. 

Z poważaniem
Jacek Pakuła