Pomoc materialna dla studentów - aktualne problemy i najnowsze orzecznictwo - 3 VI 2024

Data: 3 czerwca 2024 r. (poniedziałek), w godz. 9.00-12.15.
Opłata: 100,00 (Vat zw.; dotyczy również uczelni niepublicznych).
Adresaci: P.T. Osoby odpowiedzialne za system pomocy materialnej dla studentów, w szczególności rozpatrujące odwołania i wnioski o ponowne rozpatrzenie sprawy.
Wykładowca: mgr Jacek Pakuła - prawnik, pomysłodawca Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej pt. Pomoc materialna dla studentów i doktorantów.

Program

Program obejmuje, zgodnie z tytułem, aktualne problemy związane z przyznawaniem stypendiów i zapomóg w szkole wyższej oraz najnowsze orzecznictwo sądów administracyjnych w sprawach z zakresu pomocy materialnej dla studentów, a także zmiany w prawie, które wejdą w życie z dniem 1 października 2024 r.

Rejestracja

Pan Pani


Proszę czekać...
Rejestracja w toku