Program

Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa
pt. Odpowiedzialność dyscyplinarna w szkole wyższej
Toruń, 16-18 października 2023 r.

 

Obrady i zakwaterowanie: hotel Toruń Mercure Centrum
(ul. Kraszewskiego 1/3, 87-100 Toruń)

Poniedziałek, 16 października 2023 r.

 • 12.00-12.30: otwarcie i rozpoczęcie konferencji
 • 12.30-14.00: mgr Jacek Pakuła, Wpływ rozstrzygnięć dyscyplinarnych na status studenta, doktoranta i nauczyciela akademickiego oraz pracownika naukowego i badawczo-technicznego
 • 14.00-15.00: pamiątkowe zdjęcie, obiad
 • 15.00-16.30: dr hab. Monika Wałachowska, prof. UMK, Odpowiedzialność dyscyplinarna z tytułu naruszenia praw własności intelektualnej (cz. I)
 • 16.30-16.45: przerwa kawowa
 • 16.45-18.15: dr hab. Monika Wałachowska, prof. UMK, Odpowiedzialność dyscyplinarna z tytułu naruszenia praw własności intelektualnej (cz. II)
 • 18.15-19.30: konsultacje, czas wolny
 • 19.30-21.00: kolacja na Starym Mieście (Browar Staromiejski Jan Olbracht, ul. Szczytna 15)

Wtorek, 17 października 2023 r.

 • 9.00-10.30: dr hab. Agnieszka Ziółkowska, prof. UŚ, Postępowanie w sprawach dyscyplinarnych nauczycieli akademickich przed komisją dyscyplinarną przy RGNiSW
 • 10.30-10.45: przerwa kawowa
 • 10.45-12.15: dr hab. Agnieszka Ziółkowska, prof. UŚ, Postępowanie pierwszoinstancyjne w sprawach dyscyplinarnych studentów i doktorantów
 • 12.15-12.30: przerwa kawowa
 • 12.30-14.00: dr hab. Agnieszka Ziółkowska, prof. UŚ, Postępowanie odwoławcze w  sprawach dyscyplinarnych studentów i doktorantów
 • 14.00-15.00: obiad
 • 15.00-16.30: dr hab. Monika Wałachowska, prof. UMK, Odpowiedzialność odszkodowawcza za naruszenie przepisów o postępowaniu dyscyplinarnym
 • 16.30-17.00: konsultacje, czas wolny
 • 17.00-19.00: zwiedzanie Starego Miasta pod opieką przewodnika
 • 19.00-22.00: kolacja w hotelu

Środa, 18 października 2023 r.

 • 9.00-10.30: dr hab. Dorota Sylwestrzak, Postępowanie wyjaśniające w sprawach studentów, doktorantów i nauczycieli akademickich oraz pracowników naukowych i badawczo-technicznych
 • 10.30-10.45: przerwa kawowa
 • 10.45-12.15: dr hab. Dorota Sylwestrzak, Postępowanie pierwszoinstancyjne i odwoławcze w sprawach dyscyplinarnych nauczycieli akademickich oraz pracowników naukowych i badawczo-technicznych
 • 12.15-12.30: przerwa kawowa
 • 12.30-14.00: dr hab. Dorota Sylwestrzak, Koncyliacyjne sposoby zakończenia postępowań dyscyplinarnych
 • 14.00-14.30: podsumowanie konferencji
 • 14.30-15.30: obiad.

Zastrzegamy możliwość przesunięcia bloków tematycznych, jak również korekty programu.