Nowela PSWiN w Sejmie

Screenshot_2023-05-23_at_09-42-00_9-020-1239-2023.pdf
Close

Do Sejmu wypłynął poselski projekt ustawy o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela, ustawy o instytutach badawczych, ustawy - Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw (pobierz). Zmiany dotyczą również ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

W szczególności chodzi o:

  • wydłużenie terminu zakończenia przewodów doktorskich - do dnia 31 grudnia 2024 r.;
  • możliwość zwiększenia opłat za studia z uwzględnieniem wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych;
  • podniesienie progu uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne - do 45%  minimalnego wynagrodzenia za pracę;
  • rozszerzenie przesłanek do udzielenia płatnego urlopu naukowego;
  • możliwość wszczęcia postępowania w przedmiocie przyznania stypendium ministra również na wniosek samego ministra;
  • zwolnienia z opłat za przeprowadzenie postępowania w przedmiocie nadania stopnia naukowego doktora;
  • instytuty badawcze;
  • zmiany nazw niektórych uczelni publicznych.

Projekt zakłada, że różne są terminy wejścia w życie przepisów - zachęcamy do lektury projektu (pobierz).