Po konferencji pt. Legislacja akademicka (...) - podręcznik-poradnik pt. „Poprawność językowa w aktach prawnych”

380228776_1343406126565847_1965916080021518573_n
Close

W Toruniu w dniach 11-13 października 2023 r. miała miejsce I Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pt. Legislacja akademicka - tworzenie regulaminów, uchwał i zarządzeń.

Wzięli w niej udział P.T. przedstawiciele uczelni publicznych i niepublicznych oraz instytutow badawczych. Program koncentrował się wokół problematyki prawno-językowej tworzenia prawa zakładowego z uwzględnieniem zasad techniki prawodawczej. Podczas obrad poruszano takie zaganienia, jak procedury legislacyjne, kwestie języka prawnego, podstawowe zasady techniki prawodawcze, legislacja wyborcza (dr hab. Adam Niewiadomski, prof. UW), autonomiczne źródła prawa pracy (dr hab. Marzena Szabłowska-Juckiewicz), dokument elektroniczny (dr Paweł J. Dąbrowski), sprawy studenckie i kształcenie doktorantów (mgr Jacek Pakuła), redagowanie tekstów prawnych (dr Sebastian Żurowski). 

Patronat nad konferencją objęli: Wolters Kluwer Polska oraz miesięcznik Forum Akademickie.

Konferencja spotkała się z życzliwym przyjęciem P.T. Uczestników. II edycja konferencji planowana jest w październiku 2024 roku. 

Tuż przed konferencją, na stronie Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany podręcznik - poradnik pt. „Poprawność językowa w aktach prawnych”. Publikacja dostępna jest online. Zachęcamy do pobrania i lektury!