Program

VI Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Dziekanów i Prodziekanów
Wielopłaszczyznowość procesu kształcenia - zadania i wyzwania 

Toruń, 22-24 maja 2024 r.

 

Obrady oraz zakwaterowanie P.T. Uczestników odbędą się w hotelu Toruń Mercure Centrum, ul. Kraszewskiego 1/3 w Toruniu.

Poniedziałek, 22 maja 2024 r. 

 • 12.00-12.30: otwarcie konferencji
 • 12.30-14.00: mgr Jacek Pakuła, Zmiany w prawie i aktualne orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawach studenckich
 • 14.00-15.00: pamiątkowe zdjęcie, obiad
 • 15.00-16.30: dr hab. Agnieszka Ziółkowska, prof. UŚ, Regulamin studiów - stanowienie i stosowanie (cz. 1)
 • 16.30-16.45: przerwa kawowa
 • 16.45-18.15: dr hab. Agnieszka Ziółkowska, prof. UŚ, Regulamin studiów - stanowienie i stosowanie (cz. 2)
 • 18.15-19.30: czas wolny/konsultacje indywidualne
 • 19.30-21.30: kolacja na Starym Mieście

Czwartek, 23 maja 2024 r.

 • 9.00-10.30: dr hab. Agnieszka Ziółkowska, prof. UŚ, Problem uznawania efektów uczenia się (egzaminy/ zaliczenia/praktyki)
 • 10.30-10.45: przerwa kawowa
 • 10.45-12.15: prof. dr hab. Paweł Chmielnicki, Rekonstrukcja prakseologicznego modelu działania jako narzędzie dydaktyczno-badawcze (cz. 1)
 • 12.15-12.30: przerwa kawowa
 • 12.30-14.00: prof. dr hab. Paweł Chmielnicki, Rekonstrukcja prakseologicznego modelu działania jako narzędzie dydaktyczno-badawcze (cz. 2)
 • 14.00-15.00: obiad
 • 15.00-16.30: mgr Jacek Pakuła, Wydział a współpraca z interesariuszami – panel dyskusyjny
 • 16.30-18.00: dodatkowe konsultacje, czas wolny
 • 18.00-20.00: zwiedzanie Starego Miasta pod opieką przewodnika
 • 20.00-22.00: kolacja w hotelu

Piątek, 24 maja 2024 r.

 • 9.30-11.00: dr hab. Monika Wałachowska, prof. UMK, Prawo autorskie w działalności studentów - stan obecny i wyzwania (cz. 1)
 • 11.00-11.15: przerwa kawowa
 • 11.15-12.45: dr hab. Monika Wałachowska, prof. UMK, Prawo autorskie w działalności studentów - stan obecny i wyzwania (cz. 2)
 • 12.45-13.00: przerwa kawowa
 • 13.00-14.00: mgr Jacek Pakuła, Uzasadnianie decyzji w sprawach studenckich
 • 14.00-15.00 podsumowanie konferencji, obiad.

Zakończenie konferencji planowane jest ok. godz. 14.30.

Zastrzegamy możłiwość przesunięcia bloków tematycznych.