Stypendium socjalne - zasady dokumentowania, obliczania i przeliczania dochodu - 27.11.2023

Data: 27 listopada 2023 r. (poniedziałek), w godz. 9.00-12.15
Opłata: 350,00 (Vat zw.; dotyczy również uczelni niepublicznych).
Adresaci: P.T. Osoby rozpatrujące wnioski studentów w przedmiocie przyznania stypendium socjalnego.
Wykładowca: mgr Jacek Pakuła - prawnik, pomysłodawca Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej pt. Pomoc materialna dla studentów i doktorantów.

Program

M.in.:
»ustawa o świadczeniach rodzinnych a rozporządzenie wykonawcze z 6 lipca 2023 r.
»sposób dokumentowania określony w regulaminie świadczeń dla studentów
»dokumentowanie dochodu opodatkowanego
»dokumentowanie dochodów nieopodatkowanych
»dokumentowanie dochodów objętych tzw. ulgą Pit dla młodych i Polskim Ładem
»dochody z tytułu gospodarstwa rolnego
»doliczanie i odliczanie alimentów
»katalog dochodów uzyskanych i utraconych
»przeliczanie dochodu utraconego w roku bazowym
»przeliczanie dochodu utraconego po roku bazowym
»przeliczanie dochodu uzyskanego w roku bazowym
»przeliczanie dochodu uzyskanego po roku bazowym

Rejestracja

Pan Pani


Proszę czekać...
Rejestracja w toku